Adatvédelem

A BestJobs csapata mindent megtesz azért, hogy védje az oldal használóinak magánéletét és arculatát. Szeretnénk ajánlani Önöknek, az oldal felhasználóinak egy biztos online módszert, amely nem fog negatív hatást gyakorolni a magánéletükre. Ennek értelmében mindent megteszünk azért, hogy az adatbázisunkba bevezetett adataikat csak olyan célra használják fel, ami Önöknek is megfelel.
A BestJobs Recrutare SA a személyi adatokat feldolgozók nyilvántartásában az 18713. számmal szerepel.

Tájékoztató a személyi adatok védelméröl
A személyek védelmét szorgalmazó, a személyes adatok feldolgozására és ezen adatok szabad áramlására vonatkozó, módosított és kiegészített 677/2001. sz. Törvény és a személyes adatok feldolgozásáról, valamint a magánélet védelméről szóló, az elektronikus kommunikáció területére vonatkozó 506/2004 sz. törvény értelmében a BestJobs Recrutare SA köteles biztonságos körülmények között, és csak a megfelelő célra felhasználni a személyes adatokat, a családtagok adatait, illetve más személyek adatait. Az adatok begyüjtésének célja az, hogy a BestJobs szolgáltatásait használók számára a legjobb minöségű szolgáltatást nyújtsunk, illetve adatokat szolgáltassunk, valamint egyéb szolgáltatásokat a marketing, reklám és hirdetés területén.
Az adatszolgáltatás kötelező, mivel ez szükséges ahhoz, hogy a BestJobs Recrutare SA az ön számára szolgáltatásokat nyújtson. Az adatszolgáltatás megtagadásával lehetetlenné válik, hogy a BestJobs Recrutare SA az ön számára szolgáltatásokat nyújtson. A nyilvántartásba vett adatokat a kezelö használja fel, és csak a következők számára adjuk ki: hatóságok, de csak akkor, ha bizonyos közigazgatási folyamathoz ezt kérelmezik, illetve az igazságszolgáltatás. A 677/2001. Törvény értelmében hozzáférhet az adataihoz, változtathat ezeken, jogában áll ellenszegülni az egyéni döntéseknek, illetve az igazságszolgáltatáshoz fordulni. Ugyanakkor, jogában áll szembeszegülni a személyes adatainak felhasználásával, és kérni az adatok törlését. Ha ebbéli jogaival kíván élni, küldjön átiratot keltezéssel és aláírással ellátva a hire@bestjobs.eu címre vagy postán a cégünk címére.
Ha az Ön adatai helytelenek, kérjük, minél hamarabb értesítsen erről.

A személyi adatok védelmének vonatkozásai és cookie-k használata
A személyes adatok bizalmas kezelésére vonatkozó egyezmény azon személyes adatok feldolgozására vonatkozik, amelyek segítségével Ön beazonosítható lesz a BestJobs-oldal használata során. Ugyanakkor vonatkozik a BestJobs oldalt használó, együttmüködö partnerek vagy más jogi személyek adataira is.
Ezen bizalmassági egyezmény tartalmazza a sütikre vonatkozó adatokat, ahogyan ezek felhasználását és eltávolítását is.

A BestJobs Recrutare SA által begyüjtött általános adatok
A BestJobs a személyek azonosítására szolgáló személyi adatokat dolgoz fel az új fiók létrehozása és ezáltal a BestJobs oldalon való regisztráció során, a BestJobs Recrutare SA által nyújtott különféle szolgáltatásokhoz és termékekhez való hozzáférés, a BestJobs-hálózaton belül bizonyos oldalak látogatása, illetve az akciós vagy hirdetett anyagok aktiválása során.
Az oldal bizonyos pontjain a BestJobs személyi adatok megadását kéri, ide tartozik az ön neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, hitelkártyaszáma, elérhetősége, a BestJobs szolgáltatásainak leszámlázásához szükséges adatok és más adatok, melyek az ön azonosítására szolgálnak. Az általunk üzemeltetett oldal más pontjain a BestJobs egyéb demográfiai adatokat kér vagy kérhet, amelyek nem szolgálják az ön beazonosítását, például: postai irányítószám, életkor, nem, érdeklődési kör stb. Néhány alkalommal gyüjtjük vagy gyüjthetjük vegyesen is a kétféle adattípust.
Amint fiókot nyit a BestJobs-hálózatban, meg kell adnia a családi és keresztnevét, e-mail címét, születési idejét, nemét, szakmáját, postai irányítószámát, tevékenységi területét és személyes érdekeltségét. Azzal, hogy fiókot nyit az oldalon, és használja a szolgáltatásainkat, megkönnyíti a személyes adataihoz való hozzáférést számunkra.
Ugyanakkor a BestJobs szerverein tárolja az IP-címre vonatkozó információkat és az ön által kért cookie-információkat.
A BestJobs azért tárolja az információkat - azon adatokat, melyeket ön adott meg a regisztráció és az oldal használata során -, hogy megkönnyítse a belépést az oldalra, javítson bizonyos termékek és szolgáltatások minöségén, és hogy önt tájékoztatni tudjuk az érdekeltségébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról.

Személyes adatok megjelenítése a BestJobs publikus részein/felületein
Az olyan személyes adatokat, melyeket a felhasználók a BestJobs-hez tartozó nyilvános helyekre/felületekre elküldenek, mint amilyenek a fórumok, a chat, a beszélgetéslisták, a keresendö CV-ket tartalmazó adatbázis, a kívülállók lemásolhatják és tárolhatják, ezek felett a BestJobs nem rendelkezik ellenörzéssel. Nem vállaljuk a felelösséget azért, ha kívülállók felhasználják az önök által elküldött és a BestJobs nyilvános felületein közzétett adatokat.
Tájékoztatjuk, hogy a BestJobs nem vállalja a felelösséget azért, ha a CV-ket kívülálló személyek használják, ha utóbbiak akkor fértek hozzá a CV-khez, amíg ezek az adatbázisunkban szerepeltek; ennek értelmében a BestJobs passzív elemként müködik, ami a CV tartalmának megjelenítését illeti az olyan keresöhálózatokban és keresöszolgáltatásokban, mint a Google.com, search.yahoo.com vagy egyebek; ezáltal nem vonható felelösségre az ilyen keresök tevékenysége miatt. Ugyanakkor biztosítjuk arról, hogy ha az ön CV-je elérhetővé is válik a fent említett keresőkben, az elérhetőségéhez (név, e-mail, telefonszám, cím) nincs hozzáférés, ez védelem alatt áll.

A személyes adatok begyűjtése és felhasználása a BestJobs-on
A BestJobs oldalon begyűjtött adatokat - legyen szó személyes, demográfiai, csoportra vonatkozó vagy műszaki adatokról - arra használjuk fel, hogy vezessük a fiókját, válaszoljunk a kérdéseire, javítsuk az oldalt, egyeztessünk a felhasználókkal a termékek és szolgáltatások minőségének javítása érdekében. A fiók létrehozása során ön beleegyezett a személyes adatainak felhasználásába, hogy e-mailben vagy más kommunikációs eszköz segítségével tájékoztathassuk az oldal újdonságairól, a BestJobs által biztosított új lehetőségekről és olyan információkról, melyek az ön érdekét szolgálják, illetve a hasznos információkat tartalmazó hírlevelek elküldése céljából. A BestJobs a személyes adatok feldolgozására és ezek szabad áramlására vonatkozó, a személyek védelmét célzó, érvényes törvénykezés elöírásainak megfelelően használja fel a személyes adatokat.

A személyes adatok kiszolgáltatása és átadása
A BestJobs nem szolgáltatja ki az ön személyes adatait kívülállóknak (eladással vagy bérléssel).
Ugyanakkor a BestJobs kiszolgáltathatja az adatokat kívülállóknak a következő esetekben:
- az ön beleegyezésével;
- ha az ön által kért termékek vagy szolgáltatások biztosításához szükséges bizonyos adatok kiszolgáltatása
- amennyiben a cég együttműkődő partnereinek szükségük van bizonyos információkra az ön által kért termékek vagy szolgáltatások biztosításához A partnercégek csak az általuk nyújtott segítség mértékében használhatják fel a BestJobs által közvetlenül szolgáltatott személyes jellegű adatokat.
- A törvényes elöírásoknak megfelelően, illetve jóhiszemüségből szolgáltathatunk személyes jellegü adatokat a hatóságoknak vagy közintézményeknek, a következő esetekben:
(a) ezt a törvény előírja;
(b) védi a BestJobs vagy az alárendelt cégek jogait;
(c) büncselekmény megelőzése vagy a nemzet biztonsága érdekében;
(d) az egyéni és a közbiztonság védelme érdekében;
(e) az adatokra szükség van különféle helyzetek megoldása érdekében.
- ha az ön tevékenysége ellentmond a BestJobs alapító okiratába belefoglalt kikötéseknek és feltételeknek, illetve bizonyos termékek és szolgáltatások használatához tartozó utasításoknak;
- ha a BestJobs beleolvad egy másik cégbe, vagy a BestJobs-t részben vagy egészében megvásárolja egy másik cég, az adatbázis átkerül az új kezelőhőz. Amennyiben a BestJobs túladósodik, a felszámoló, az ügyvezető vagy a vásárló csak bírósági engedéllyel adhatja el, férhet hozzá, használhatja fel az adatbázist. Ha a fent bemutatott helyzet áll elő, e-mailben vagy a BestJobs oldalára feltett hirdetményben fog értesülést kapni.

CV-k
A saját CV-jét nyilvántartásba vetetheti az adatbázisunkban. Erre kétféle lehetőség kínálkozik:
1. Nyilvántartásba vetetheti a CV-jét az adatbázisunkban, és nem teszi nyilvánossá a munkáltatók számára. Nem tenni nyilvánossá azt jelenti, hogy ön jelentkezhet a munkaajánlatokra, de a munkáltatók nem férnek hozzá az adatbázisban levő CV-jéhez.
2. Ha nyilvánossá teszi a Cv-jét, akkor a kívülállók (azok a személyek, akik a BestJobs-hez fordulnak CV-keresés végett) hozzáférhetnek az adatbázisban levő CV-khez, így az ön CV-jéhez is.
Ök feloldhatják az ön elérhetőségét, ha szeretnék, és megkereshetik önt. Minden lehetőt megteszünk azért, hogy a CV-khez csak a munkáltatók, humánerőforrással foglalkozó cégek, személyzeti menedzserek, HR-szakemberek férjenek hozzá. A BestJobs nem vállalja a felelősséget azért, ahogyan kívülállók használják a CV-ket, amíg azok az adatbázisban vannak. A CV-jét bármikor deaktiválhatja. Nem vállaljuk a felelősséget az adatok efféle tárolásáért. Ha más személy adatait küldi be, szükséges, hogy a szóban forgó személy előzetesen beleegyezését fejezze ki.

Az ön adatainak - a kezelő segítségével történő - módosítására és törlésére vonatkozó jog
A BestJobs biztosítja felhasználóinak a jogot, hogy módosítsa a nyilvántartásba vett elérhetőségeit, bizonyos érdekeltségeket, beleértve az új termékekre és szolgáltatásra vonatkozó adatokat is. Ugyanakkor bármikor kérheti a kezelőtől az adatainak törlését.

Az adatok biztonsága
Az adatok bizalmas kezelése és biztonsága érdekében a BestJobs-fiókot jelszó védi.

Sütik
A süti olyan, a felhasználó számítógépére telepített adat, mely azonosítja az illető felhasználó adatait. A BestJobs és együttműkődő partnerei (például a Google, az AdWords) sütiket használnak a zökkenőmentesebb navigálás / a látogatók érdeklődési körének megjegyzése érdekében, statisztikai céllal, hirdetések / reklámok közzététele, optimizálása és szórása érdekében, annak függvényében, hogy a felhasználó a megelőzőkben miket látogatott meg az oldalon.
A felhasználók beállíthatják a keresőket úgy, hogy ne fogadja el a sütiket, kattints ide a kikapcsolás érdekében. De felhívjuk a figyelmét arra, hogy a sütik kikapcsolása negatív hatással lesz az oldalon történő keresésre, például nem fog tudni megjeleníteni bizonyos képeket / hozzáférni bizonyos opciókhoz / könnyítésekhez.

Reklámok
A BestJobs közvetít grafikus, kép, animáció vagy video formájában megjelenö hirdetéseket, szöveges hirdetéseket, amelyek szöveges link formájában jelennek meg külső cégek révén, amelyeknek köszönhetően reklámok jeleníthetők meg az oldalon. Ezek a reklámok felhasználhatják a felhasználók adatait (melyek nem tartalmazzák a nevet, címet, e-mailt vagy telefonszámot) a BestJobs.eu-n és más oldalakon történő látogatásokról, és ezek alapján állásokat / cégeket / termékeket és szolgáltatásokat ajánlanak a felhasználók érdeklödési körének figyelembe vételével.
Együttműkődő partnereink, mint a Google és az AdOcean reklámoldal ilyen sütit használatával szürik meg a megjelenített információkat, a BestJobs.eu-n és más oldalakon történő előzetes látogatások alapján. Részletesebb információkért látogass el a következő oldalra Google-reklámokkal kapcsolatos irányelvei.

Feedback
A BestJobs lehetőséget biztosít a felhasználók számára ahhoz, hogy hozzáfüzéseket, kérdést, javaslatot küldjenek számunkra. Minden, az ürlap segítségével elküldött adatot felhasználunk, és figyelembe vesszük a bizalmas kezelésre és a személyek arculatára vonatkozó jogot is.

A bizalmasságra vonatkozó irányelvek módosítása
Ha úgy véljük, hogy változtatni kell a bizalmasságra vonatkozó szabályokon, az oldalon közzé fogjuk tenni a változtatásokat, hogy tájékozódhasson arról, milyen jellegü információkat gyüjtünk, és ezeket hogyan használjuk fel. Ha kérdése van a bizalmas kezelésre vonatkozó irányelvek tekintetében, kérjük, írjon a hire@bestjobs.eu címre.
Köszönjük, hogy szolgáltatásainkat használja. Biztosítjuk arról, hogy megpróbáljuk mindig a legjobb szolgáltatásokat nyújtani, és számtalan on-line szolgáltatás tekintetében az ön barátai maradni.