Farmacist manager

Nivo karijere

Srednji (2-5 godina), Senior (5-10 godina)

Adresa/e posla

Bruto približna plata / mesec u evrima

1000 €

Ovaj posao nije aktuelan ali možete poslati vašu radnu biografiju kompaniji direktno.

Farmacist cu experienta in lanturi 

nationale, care a avut sau detine functie 

de ASM