Nivo karijere

Srednji (2-5 godina), Senior (5-10 godina)

Poznavanje jezika

engleski, nemački

Adresa/e posla

Ovaj posao nije aktuelan ali možete poslati vašu radnu biografiju kompaniji direktno.

 • Indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat:
 1. Lucrari de corespondenta
 • desfacerea, citirea si inregistrarea corespondentei;
 • preluarea si coordonarea inregistrarilor documentelor (e-mail, fax, posta);
 • prezentarea corespondentei celor vizati ;
 • scrierea plicurilor si expedierea lor.

      2. Atributii de documentare

 •  stabilirea surselor de documentare;
 •  selectarea documentelor ;
 •  selectarea informatiilor;
 •  prezentarea rezultatelor sub forma sintetica;
 •  clasarea documentelor.

      3. Relatii cu publicul si protocol:

 • preluarea si directionarea apelurilor telefonice;
 • primirea si prezentarea vizitatorilor;
 • asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice;
 • asigurarea transportului in cazul intalnirilor, in baza solicitarilor primite de la conducerea societatii;
 • se ocupa de trimiterea, primirea si inregistrarea fax-urilor.

       4. Asigurarea necesarului de materiale de protocol din cadrul societatii;

       5. Asigura transferul fizic de documente dintre societate si banca pe baza imputernicirii emise de conducerea societatii.

       6. Realizarea de rezervari pentru hotel, auto, zboruri, etc. pentru parteneri externi, etc. ;

       7. Elaborarea si redactarea in termen a situatiilor solicitate de catre superiorul direct;

       8. Raportarea regulata catre superiorul direct a informatiilor privind centralizarea KPI-urilor companiei;

       9. Realizarea rapoartelor periodice catre superiorul direct a  KPI-urilor companiei.