Definicija pojmova

Pojmovi "BestJobs.ro", "BestJobs.eu", "sajtovi", "sajt", "BestJobs Recrutare SA", "nama", "kompanija" predstavlja kompaniju BestJobs Recrutare SA i njene usluge koje nudi preko BestJobs mreže sajtova.
BestJobs Recrutare SA ima svoje sedište u Targu Mures, TARGULUI St., no. 1/B, 1. sprat, okrug Mures i registrovana je u Registru komora br. J26/717/2010, PIB RO27661233.
Reč "Korisnik" podrazumeva sve pojedince ili pravna lica koja pristupaju BestJobs sajtu, bez obzira na razlog.
Termini "Pravila", "Sporazum", "Ugovor", "Uslovi i odredbe" se koriste za označavanje ovog ugovora.

Prihvatanje sporazume od strane korisnika
Ovaj sporazum se odnosi na sve BestJobs sajtove, usluge i njihov sadržaj. Kreiranje naloga na bilo kom BestJobs sajtu sistem će generisati profil kao dostupan na svim sajtovima, ali će moći da se deaktivira, koristeći odgovarajuće opcije na svakom sajtu.
BestJobs nudi uslugu Vama sa sledećim odredbama i uslovima, koji mogu biti ažurirani sa naše strane s vremena na vreme, bez predhodnog obaveštenja. Pored toga, kada se koriste određene usluge koje su pod kontrolom ili u vlasništvu BestJobs-a, Vi i BestJobs podležete svim pravilima i uslovima korišćenja koja važe za takve usluge koje mogu biti postavljene s vremena na vreme. Sve takve smernice i pravila su ovde sjedinjena po referenci u odredbama i uslovima korišćenja. Ako ne prihvatate uslove i odredbe nemojte koristiti BestJobs sajtove. Korišćenjem sajta Vi ste saglasnim sa njegovim "Pravila i uslovi korišćenja". BestJobs, u daljem "Kompanija" može da revidira ovaj dokument u bilo kom trenutku, tako što će ažurirati ovu stranicu. Preporučujemo Vam da posetite ovu stranicu povremeno i pročitate "Pravila i uslovi korišćenja" koji su vezani za zakon. Korišćenjesajtova BestJobs predstavlja Vaš pristanak na sve promene koje su učinjene u ovom sporazumu.

Opis usluga
BestJobs sajtovi omogućavaju korisnicima pristup bogatoj zbirci online resursa i alata, uključujući razne komunikativne alate, forume, usluge kupovine, usluge pretrage, personalizovan sadržaj. Takođe razumete i slažete se da Usluga može da sadrži reklame i da su ove reklame neophodne da BestJobs može da pruža uslugu.
Takođe razumete i slažete se da Usluga može sadržati određenu komunikaciju sa BestJobs-om, kao što su razne najave, administrativne poruke sadržane u newsletter-ima i da se ta komunikacija smatra delom članstva BestJobs i da nećete moći da odustanete od njihovog prijema. Razumete i slažete se da je Usluga "kakva jeste" i da BestJobs Recrutare SA ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, brisanja, pogrešno dostavljanje ili neuspeh da sačuva neke komunikacije korisnika ili personalizaciju podešavanja.

Pristup nekim od uluga BestJobs-a će biti naplaćen. Plaćanje pretplata će biti zasnovano na profakturama/fakturama u rumunskoj valuti Lei, Euro konverzija se obavlja na dan izdavanja faktutre. Pristup nekih usluga je uslovljen i biće dozvoljen nakon potvrde o uplati i izvršenog transfera na BestJobs račun. Ako ne želite više da koristite uslugu, razumete i slažete se da izvršene uplate neće biti refundirane.

Porudžbine / Korišćene usluge
Narudžbina se smatra solidnom kada naručilac navede koje usluge želi da naruči i pošalje ih pružaocu usluga. Nalog može biti otkazan najkasnije u roku od 48h od sastavljanja, samo ako kupljene usluge nisu korišćene. Ukoliko su krediti korišćeni ili oglas za posao postavljen nije moguće otkazati porudžbinu. Za dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na: (+40) 317 104 224, hire@bestjobs.eu.

Vaše obaveze za registraciju
Imajući u vidu vaše korišćenja BestJobs Recrutare SA usluga, pristajete da:
1) pružite verodostojne, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi kao što se traži u obrascu registracije usluga
i 2) održavate i blagovremeno ažurirate podatke za registraciju kako bi bili verodostojni, tačni, aktuelni i potpuni. Ako date bilo kakvu informaciju koja je neistinita, netačna, nije trenutni ili nepotpuna, BestJobs Recrutare SA ima pravo da suspenduje ili ukine nalog i odbije bilo koje i sve trenutne ili buduće korišćenje svojih usluga.

Važno!
Naš tim za podršku će definitivno blokirati korisniku pristup na sajt BestJobs.ro i BestJobs.eu, za sve njihove naloge, koji krši uslove korišćenja:
1. pornografski / erotski sadržaj i pogrešna upotreba ličnih informacija / lažni profili - neposredna i trajna zabrana
2. spam i neprikladan jezik - trajna zabrana nakon 1. upozorenja
Hvala na razumevanju!
Oglasi za operatere video chat-a, erotske masaže ili sličnih usluga nisu prihvaćeni na sajtu BestJobs.

Oglas za posao može biti postavljen samo u gradovima regrutovanja.
BestJobs Recrutare SA može, bez bilo kog drugog obaveštenja ili formalnosti, bez potrebe da se ovo objasni, obustaviti ili blokirati pristup sadržaju sajta ili deo ovog sadržaja. Kompanije koje regrutuju za inostranstvo treba da pošalju kopiju registracije iz inspekcije rada u ovoj oblasti, putem e-maila na hire@bestjobs.eu.

Odgovornost korisnika
Kao korisnik, vi ste odgovorni za svoje postupke i posledice koje možete imati, postavljanjem materijala koji su dostupni ili ostavljanje slobodnog pristupa nalogu.

Slažete se da ne koristite usluge:
a) objavljujete materijal zaštićen autorskim pravima ako niste autor ili ako nemate dozvolu za objavljivanje tog materijala;
b) objaviti nepristojan, klevetnički, preteći, diskriminatorski ili zlonameran materijal od strane drugog korisnika, osobe ili entiteta ili bilo koje treće strane;
c) da postavite, distribuirate ili šaljete materijal (slike, tekst):
- Pornografski, erotika ili seksualno eksplicitni materijal bilo koje vrste I u bilo kom obliku
- Da promovišete dela pedofilije, incesta ili brutalnosti
- Promovisanje mržnju za određene grupe ljudi, iz razloga koji se odnose na: rasu, nacionalnost, religija, invaliditet, pol, starost, status veterana, seksualnog identiteta ili orijentacije.
d) postavljanje materijala koji sadrže viruse ili druge programe s namerom da unište bilo koji sistem ili informaciju;
e) d) otpremanje, poruke, prenosi ili na drugi način učinite dostupnim bilo koji sadržaj za koji nemate pravo da stavite na raspolaganje po bilo kom zakonu ili pod ugovornim ili stranim ugovornim odnosima (kao što su vlasničke i poverljive informacije ili objavljene kao deo radnog odnosa ili pod ugovornom obavezom);
f) otpremanje, pošta, e-mail ili preneti na drugi način bilo kakvo oglašavanje, promotivne materijale, "junk mail", "spam", lančana pisma, piramidalnih šema, ili bilo koji drugi oblik traženje, osim u onim oblastima koje oni su namenjeni za tu svrhu.
Zabranjeno je kreiranje ličnih profila koji se odnose na: videochat, pratnju, masaže ili slično. Da promoviše kompaniju ili posao je potrebno da koristite poslovni profil sa poštovanjem uslova koji su ovde pomenuti.
g) da imaju više naloga u okviru sajta koji liče ili se koriste na istu temu;
h) promoviše ili pružaju informacije o tome kako ilegalne aktivnosti, podstiču fizički ili verbalno štetu protiv bilo koje grupe ili pojedinca, ili promovišu bilo koju radnju okrutnosti prema životinjama. Ovo može uključivati (ali ne ograničavajući) da pruži informacije o načinu izrade, kupovine ili montaža bombi, granata ili drugih vrsta oružja i "Crush" lokacija stvaranja;
i) poruka, prenositi ili na drugi način učini lični podaci (ime, adresa, broj telefona) ili snimanje ih u kutije koje mogu biti posmatrani od strane drugih korisnika (opisi, nadimci, itd);
j) koristi materijal dobijen putem platforme BestJobs u konkurentne svrhe
k) poruka, prenositi ili bilo koji drugi materijal koji krši na bilo koji način zakonskim odredbama na snazi.
BestJobs ne garantuje tačnost, integritet ili kvalitet sadržaja objavljenih od strane korisnika ili odobravanje bilo kojeg mišljenja izražena od strane korisnika.
BestJobs deluje pasivno u online isporuci i postavljanju informacija koje pruža korisnicima i nije odgovoran za prethodno proveru materijala koji se oglašava. Tako, BestJobs nije odgovoran na bilo koji način, u vezi sa informacijama i podacima koje postavlja svojim korisnicima. Ako se zahteva od strane korisnika, kompanija može da istraži i proveri navode i odlučiti da li informacije moraju biti uklonjeni.

BestJobs može pretpostaviti akcije ili mere u vezi korisnika ili protiv podataka dostavljenih od strane korisnika. Dostavljanjem materijala u bilo kojem javnom ili privatnom segmentu na sajtu, uključujući i forume, takmičenja ili chat rooms garantujete BestJobs kontinuirano pravo (uključujući i moralna prava) i licencu za korišćenje, modifikovati, adaptirati, postavi, prevede ili javno saopštiti sadržaj, na međunarodnom nivou ili da ga uključi u druge radove bilo koje vrste, u mas-medijima ili poznatoj tehnologiji ili buduće tehnologije. Takođe ne dozvoliti ikome ko je prijavljen na pristup, pogled, kupovinu ili umnožava takav materijal za sopstvene potrebe. Predmet na one gore pomenute, vlasnik objavljenih materijala čuva neko od prava koje bi mogli imati odavde.

Mi cenimo poruke od klijenata i pozdravljamo vaše komentare u vezi naših usluga. Skrećemo pažnju da naša politika ne dozvoljava da prihvati ili da uvek uzme u obzir kreativne ideje, sugestije, izume ili materijala, osim onih izričito traženih.

Informacije za korisnike Kada se registrujete na sajt, od vas će se tražiti da dostave kompaniji određene informacije, uključujući, bez ograničenja, važeću e-mail adresu. Pored uslova koji se mogu utvrditi u bilo kojoj politici privatnosti na ovom sajtu, razumete i slažete se da BestJobs može otkriti trećim licima, na anonimnoj osnovi, sigurni agregat informacija koje se nalaze u vašoj prijavi.
BestJobs neće otkriti trećem licu vaše ime, adresu, e-mail ili broj telefona bez vaše saglasnosti, osim za pravna slučajevima, kada je neophodno otkrivanje takvih informacija i u skladu sa politikom privatnosti.

BestJobs ima pravo da Vam ponudi usluge i proizvode koji pripadaju trećem licu, na osnovu informacija koje ste spomenuli u svojoj registraciji u bilo kom trenutku, nakon što se dese; takve ponude mogu da podnesu BestJobs ili treće strane.

Nalozi, lozinke i bezbednost
Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti lozinke i naloga i u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod lozinkom ili nalogom. Slažete se da se odmah BestJobs obavestite za bilo koje neovlašćeno korišćenje vaše lozinke ili naloga i proverite da li ste izašli sa svog naloga na kraju svake sesije. BestJobs ne može i neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog vašeg nepoštovanja ovog odeljka.

BestJobs zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da blokira vašu lozinku, korišćenje svojih usluga, ukloni bilo kakav materijal postavljen na svojim sajtovima, iz bilo kog razloga ili bez razloga. Isto tako, BestJobs, može suspendovati pružanje usluga ili dela, sa ili bez najave.
Slažete se da BestJobs može, pod određenim okolnostima i bez prethodne najave, odmah ukinuti vaš BestJobs nalog, bilo kakvu povezanost e-mail adrese, kao i pristup na servis. Dalje, slažete se da će sva okončanja iz opravdanog razloga po nahođenju BestJobs-a i da BestJobs neće biti odgovoran vama ili nekoj trećoj strani za ukidanje vašeg naloga, bilo koju povezanost e-mail adresa, ili pristup usluzi.

Upotreba materijala
BestJobs Vas ovlašćuje da vizulelizaciju i preuzmite jedini primerak materijala iz BestJobs Sites samo na lične svrhe, a ne za komercijalnu upotrebu. Sadržaj ovih sajtova, tekstova, grafika, fotografija, softvera kao i drugih materijala su zaštićeni autorskim pravom. Ceo materijal je vlasništvo BestJobs-a. Kompilacija (koji je prikupljanje i ponovno uređenje) sadržaja ovog sajta je isključivo pravo BestJobs-a, zaštićeno zakonom. Nemate dozvolu da prodajete ili menjate materijal, da ga izlažete u javnosti, da dostavljate ili koristitite na bilo koji drugi način, u javne ili komercijalne svrhe.
Na serverima koji pripadaju ili su iznajmljeni od strane BestJobs-a, pristup bilo kog neovlašćenog korisnika je zabranjeno. U slučaju pokušaja i pristupanja, bez ikakvog prava, ovih servera, akcija je povreda i biće kažnjen u skladu sa rumunskim zakonima.

Strogo je zabranjeno da se koriste informacije iz baze podataka i bilo koji materijal dobijen korišćenjem BestJobs platformi ili usluga od strane BestJobs-a za konkurentne svrhe, bez obzira da li je njihov karakter slobodan ili se plaća. Ako BestJobs utvrdi da postoje ozbiljne indicije kršenja gore zabrane, preduzeće se blokiranje i brisanje korisničkog naloga, krivom u tom smislu, bez ikakve nadoknade. Isto tako, kazna za kršenje gore zabrana će ukloniti pravo korisnika na povraćaj uplaćenih iznosa za kupovinu BestJobs usluga bez obzira na to da li su do tog datuma plaćene usluge u potpunosti ili delimično korišćene.

Ispravnost materijala i informacija o BestJobs.ro i BestJobs.eu sajtovima
BestJobs Recrutare SA nema vlasništvo nad materijalima koje šaljete ili pravo da ih učini dostupnim za uključivanje na uslugu (uključujući zapažanja i sugestije). Podnošenjem sadržaja na bilo koju javnu ili ne-javnom prostoru bilo BestJobs sajta, dajete BestJobs Recrutare SA i njene filijale dozvolu da koristi, reprodukuje, modifikuje, prilagođava, objavljuje, prevodi, distribuira, pomenuti tvoje ime u vezi sa dostavljenog materijala.

Obeštećenje neće biti pruženo ukoliko koristite materijal na način kao što je prethodno navedeno. BestJobs Recrutare SA nije pod bavezom da objavi na veb-sajtu ili koristi na bilo koji drugi način materijal koji pošaljtete. BestJobs Recrutare SA ima pravo da ukloni svaki sadržaj u svakom momentu bez navođenja razloga.

Sadržaj profila stranica na BestJobs.ro i BestJobs.eu
BestJobs Recrutare SA nema autorska prava za sadržaj prikazanih stranica u prostoru na raspolaganje korisnicima na BestJobs.ro i BestJobs.eu. Slanjem sadržaja za uključivanje na vašem sajtu BestJobs, dajete BestJobs Recrutare SA besplatnu licencu za reprodukciju, izmenu, adaptaciju i objave sadržaja isključivo u svrhu prikazivanja, distribucije i promocije svog BestJobs sajta. Ova dozvola postoji sve dok se vaš sajt hostuje na sajtu koji pripada BestJobs Recrutare SA i biće završen kada se Vaš nalog na BestJobs.ro i BestJobs.eu obriše. Slažete se da BestJobs Recrutare SA ne pregleda sadržaj, ali BestJobs Recrutare SA ili njeni dizajnerima imaju pravo (ali ne i obavezu) u svom nahođenju da odbiju ili uklone bilo koji sadržaj koji je dostupan preko servisa. BestJobs Recrutare SA i njeni dizajnerima ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj koji krši pravila i uslove ili je na drugi način nepoželjan. Slažete se da morate proceniti, i snositi sve rizike u vezi sa upotrebom bilo kog sadržaja, uključujući svako oslanjanje na tačnost, potpunost ili korisnost takvog sadržaja.

Odnosi sa kompanijama koje se reklamiraju na BestJobs.ro i BestJobs.eu
BestJobs Recrutare SA vodi reklamne kampanje i promocije na svojim sajtovima.
Prepiska ili poslovni ili učešće u promocijama reklamnim kampanjama se nalaze na našim stranicama, uključujući plaćanje ili isporuku robe ili usluga i bilo koje druge uslove, način, garancija ili predstavljanja u vezi sa takvim odnosima isključivo vaša odgovornost i odgovornost ovih kompanija. Slažete se da BestJobs Recrutare SA neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao rezultat takvih poslovanja ili kao rezultat prisustva takvih oglašivača na servis.

Prihvatanjem odredbe ovog ugovora shvatate da Best Jobs ima pravo da vam šalje periodične e-mailove sa informacijama ili specijalnim ponudama.

Linkovi ka drugim izvorima informacija i usluga
BestJobs.ro i BestJobs.eu sajtovi mogu obezbediti, ili treće strane može da pruži, linkove (veze) u druge World Wide Web sajtovima ili resursima. Pošto BestJobs Recrutare SA nema kontrolu nad takvim sajtovima i resursima, potvrđujete i slažete se da kompanija BestJobs Recrutare SA nije odgovoran za njihovu dostupnost i da ne odobrava i nije odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamiranje, proizvode ili drugi materijali na ili je dostupan preko takvih sajtova ili izvora.

Dalje potvrđujete i saglasni da BestJobs Recrutare SA neće biti odgovoran da plati naknadu direktno ili indirektno za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno biti izazvani ili u vezi sa korišćenjem ili oslanjanjem na informacijama koje su takav sadržaj, roba ili usluga koje su dostupne na ili preko ovih sajtova ili izvora.

Odgovornosti BestJobs Recrutare SA
Jer identifikacija korisnika na Internetu je teška, a BestJobs.eu i BestJobs.ro ne potvrđuju da je svaki korisnik ono što tvrdi. Jer nismo i ne možemo biti uključeni u odnos korisnik-korisnik ne možemo da kontrolišemo ponašanje korisnika i na bilo kom BestJobs sajtu (BestJobs.eu, BestJobs.ro), u slučaju spora sa jednim ili više korisnika, BestJobs Recrutare SA (i naši agenti i naši zaposleni) je oslobođen od bilo kakve odgovornosti ili štete (direktno ili indirektno) bilo koje vrste i bilo koje prirode, poznate ili nepoznate, sumnjive ili nesumnjive, otkrivene i neobjavljene, nastale na bilo koji način povezan sa takvim sporovima.

BestJobs Recrutare SA nema obavezu da kontroliše sadržaj postavljen od strane korisnika i ne garantuje tačnost, integritet ili kvalitet takvog sadržaja. Razumete da korišćenjem usluga možete biti izloženi sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan.

Materijal može sadržati netačnosti ili greške. BestJobs Recrutare SA ne preuzima odgovornost za tačnost materijala na sajtu. Vi prihvatate i saglasni ste da ste jedini odgovorni za oblik, sadržaj ili tačnost materijala koji postavljate na sajtu.

Ograničenje odgovornosti
Izričito razumete i slažete se da BestJobs Recrutare SA neće biti odgovorni za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, specijalne, posledične ili obeštećenja, uključujući ali ne ograničavajući se na, štete za gubitak profita, dobre volje, koristi, podataka ili druge gubitke (čak i ako je BestJobs Recrutare SA obavešten o mogućnosti takvih gubitaka) rezultat:
a) upotrebe ili nemogućnosti korišćenja usluge BestJobs.ro i BestJobs.eu;
b) neovlašćenog pristupa ili promena vašeg prenosa ili podataka;
c) izjave ili ponašanja bilo koje treće strane na BestJobs Recrutare SA usluge sajta;
g) bilo koje drugo pitanje u vezi sa servisom.
Takođe razumem i slažem se:
a) sami ste odgovorni za korišćenje usluga. Usluge se pružaju na bazi "kao što je" i "kao raspoloživa".
b) BestJobs Recrutare SA ne daje nikakvu garanciju da:
b.1) usluge će zadovoljiti vaše potrebe;
B.2) usluge biti bez prekida, pravovremene, sigurne ili bez grešaka;
B.3) rezultati koji se mogu dobiti od korišćenja usluga će biti tačne i pouzdane
B.4) bilo greške u softveru biti ispravljena;
c) Svaka materijal preuzet ili na drugi način dobijen korišćenjem usluga koje pruža BestJobs Recrutare SA je u diskreciji i može se koristiti samo na sopstveni rizik i samo lice je odgovorno za štetu prouzrokovanu računarskim sistemom sa koga ste pristupili sajtu ili gubitak podataka koji mogu biti rezultat preuzimanja takvih sadržaja.

Opšte
Ako se bilo koja odredba u ovom poglavlju "Pravila i uslovi korišćenja" smatra nevažećim pravnim forumima, invalidnost takve odredbe neće uticati na valjanost ostalih odredbi "Pravila i uslovi korišćenja". "Pravila i uslovi korišćenja" predstavlja ugovor između vas i BestJobs Recrutare SA u vezi sa upotrebom BestJobs.ro i BestJobs.eu. sajtova

Ovi uslovi mogu biti izmenjeni sa naše strane s vremena na vreme, bez predhodnog obaveštenja ili prihvatanja korisnika. Možete pročitati najnoviju verziju ovih uslova u svakom trenutku na ovoj stranici.

"Pravila i uslovi korišćenja" predstavljaju ceo ugovor između vas i BestJobs Recrutare SA i reguliše način na koji koristite usluge BestJobs Recrutare SA, zamenjujući sve prethodne sporazume između vas i BestJobs Recrutare SA i njegovih veb-sajtova. (uključujući, ali ne ograničavajući se na prethodnu verziju Pravilnika). Takođe mogu biti predmet dodatnih pravila i uslova koji se mogu primeniti kada koristite ili kupite neke druge BestJobs Recrutare SA usluge, affiliate usluge, sadržaj treće strane, ili neki drugi softver. "Pravila I uslovi korišćenja" i odnos između vas i BestJobs Recrutare SA biće regulisani od strane rumunskih zakona.