SC BROTAC COM IFN

Strada Turturelelor, București,

Pošaljite CV

          Concepută ca un centru
multifuncțional, clinica Brotac  oferă o paletă amplă de servicii
medicale, și anume: recuperare,
medicină fizică și balneologie, îngrijiri medicale la domiciliu, medicină de
familie, medicina muncii, spitalizare de zi, ortopedie, endocrinologie, medicină internă, geriatrie și laborator de
analize acreditat Renar.