1. Job details 2. Activation
Dodajte kratak opis svoje ponude, detalji o zahtevima koje kandidati moraju ispuniti, kao i informacije o bonusima koje potencijalni zaposleni mogu da imaju.
Dodati samo ključne reči za vaš posao (kao npr. programiranje, php, projekat) odvojene zarezom. Vaš oglas će biti preporučen relevantnim kandidatima, čime će se povećati izloženost.
EUR
EUR
Through the mini-interview you can check if the applicants have the necessary skills and knowledge for the job.