Istražite poslove

Prevucite levo na sledeći posao

Prevucite desno na predhodni posao

Da biste pristupili našoj CV bazi podataka, napravite nalog za zapošljavanje ili prebacite na svoj trenutni nalog.
22.11.2018.

Agent paza

@ S.C. GRIVCO S.A.

Lokacija:

București

Pol/Starost:

M / 45

09.12.2018.

Executive assistant

@ Tuca Zbarcea &Asociatii

Lokacija:

Arad

Pol/Starost:

Ž / 39

12.11.2018.

Sales representative

@ SC IvanaMagda

Lokacija:

București

Pol/Starost:

Ž / 48

27.11.2018.

sofer categoria b

@ Firma transporturi

Lokacija:

Chitila

Pol/Starost:

M / 34

02.01.2019.

Contabilitate primara

@ Sodexo On-site Services

Lokacija:

Chișoda

Pol/Starost:

Ž / 39

02.11.2018.

Lucrător comercial

@ S.C. GERMAG TREND S.R.L.

Lokacija:

București

Pol/Starost:

Ž / 20

18.12.2018.

Asistent medical principal

@ Spitalul orășenesc Beclean.

Lokacija:

Bistrița

Pol/Starost:

M / 47

20.01.2019.

Patrol QA

@ Yazaki Romania

Lokacija:

Ploiești

Pol/Starost:

Ž / 46

21.11.2018.

Lokacija:

București

Pol/Starost:

Ž / 38

06.01.2019.

Lokacija:

București

Pol/Starost:

Ž / 28

05.12.2018.

Contabil

@ Farmavet SA

Lokacija:

Timișoara

Pol/Starost:

Ž / 45

10.01.2019.

Lokacija:

București

Pol/Starost:

Ž / 48

13.11.2018.
Talent
+ 1

Lokacija:

București

Pol/Starost:

Ž / 41

20.01.2019.

Profesie liberala expert contabil

@ Ralciu F. Cristina - Expert Contabil

Lokacija:

București

Pol/Starost:

Ž / 49

02.01.2019.

Responsabil ofertare/achizitii

@ SC FIVE HOLDING SA (BRICK)

Lokacija:

Năvodari

Pol/Starost:

Ž / 37

16.01.2019.

Lokacija:

București

Pol/Starost:

Ž / 28

20.01.2019.
Talent
+ 1

Lokacija:

Galați

Pol/Starost:

M / 36

01.11.2018.

Lokacija:

București

Pol/Starost:

Ž / 23

09.12.2018.

Agent vanzari

@ CDS TEGMENTO SRL

Lokacija:

Cluj-Napoca

Pol/Starost:

M / 44

14.01.2019.

Lokacija:

București

Pol/Starost:

M / 29

12.11.2018.

Lokacija:

Comănești

Pol/Starost:

Ž / 31

20.01.2019.

Agent vânzări

@ Ibis Styles

Lokacija:

Arad

Pol/Starost:

Ž / 36

07.11.2018.

lucrator comercial, manager magazin alimentar

@ SC Bacania Noua Comaliment SRL

Lokacija:

București

Pol/Starost:

M / 40