Adresa/adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1900 €


Magazin alimentar de tip supermarket angajeaza lucrator comercial pe casa de marcat, ture 12 ore, 2 schimburi, se cauta pt tura de noapte de la ora 20:00-08:00.

Carte de munca, salariu 1900 net.