Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Societatea Națională de Radiocomunicații .

Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj

organizează concurs

În data de 7 decembrie orele 13,00 pentru ocuparea postului vacant de Inginer sau de tehnician telecomunicații (radioelectronist).

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Naționale de Radiocomunicații .

Condiții de participare:

Titlul postului: Inginer sau Tehnician Tc. ( Radioelectronist ) ;

Tip post: Full time;

Felul contractului: Contract de muncă pe perioadă nedeterminată – cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice;

Nivel carieră: Middle level (peste 1 an în specialitate);

Domeniile postului: Radiocomunicații; Telecomunicații; Electronică; Electrotehnică;

Locația: Stația TV + FM Bihor ( la 12 km de Comuna Arieșeni,., județul Alba );

Descrierea postului:

 1. Asigură realizarea activității de întreținere și exploatare tehnică a echipamentelor specifice sectorului de activitate, asigurȃnd ridicarea operativă a deranjamentelor tehnice, cu respectarea indicilor tehnici din prescripțiile fabricantului, a planului tehnic și a prevederilor Regulamentului de exploatare și întreținere tehnică a echipamentelor din dotarea stației de televiziune;

 2. Asigură întreținerea bazei de date tehnice cu privire la echipamentele din dotarea stației, precum și a celei administrative;

 3. Analizează cauzele întreruperilor tehnice, avariilor și abaterilor de la indicii tehnico – calitativi și asigură luarea operativă a măsurilor de remediere, acolo unde este cazul;

 4. Asigură întreținerea curățeniei la locul de muncă și în perimetrul stației și participă activ la lucrările administrative-gospodărești necesare desfășurării normale a activității stației, dispuse de șeful stației sau conducerea unității.

Cerințe:

Studii tehnice de profil: - pentru postul de Inginer – absolvent al facultăților de profil;

 • Pentru postul de Tehnician Tc. (sau Radioelectronist ) - Școala Postliceală sau Liceul de specialitate (Poștă și Telecomunicații ), Liceu + Curs de calificare în funcția de electronist, radioelectronist sau depanator echipamente radio-tv.

Experiență în specialitate : minimum 1 an ;

Cunoștiințe teoretice în domeniul: - echipamentelor de emisie radio și tv; modulație în amplitudine; emițătoare, antene, indici tehnici, sisteme de electroalimentare.

 • în domeniul operării Windows : - Microsoft Office;

 • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

 • Carnet de conducere, cat. B – fără incidente;

 • Flexibilitate pentru regim de lucru: în ture ;

 • Certificat medical care să ateste că este apt pentru muncă la altitudine ;

 • Candidații care nu realizează media minimă de 6,00 la concurs, sunt declarați respinși.

Scrisorile de intenție, însoțite de curriculum vitae, se vor depune la sediul unității, Direcția Radiocomunicații Cluj, Str. Fagului nr 2 ( Cartier Gheorgheni, capătul liniei de autobuze nr 32), pȃnă la data de 06 decembrie 2017

 

Candidații selectați , la prezentare în ziua concursului vor avea obligatoriu asupra lor, copii ale actelor de studii și calificări, cartea de identitate și o adeverință medicală care să ateste că pot exercita funcțiile tehnice pentru care candidează, la o stație de altitudine.


DIRECTOR

Petru BURAN