Detalii loc de munca

ANUNT INACTIV: Angajatorul nu recruteaza momentan in mod activ pentru aceasta pozitie, dar poti aplica la anunt.

Tehnician salubritate

Nivelul carierei
Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)
Tip job
Full time
Adresa
Salariu net pe luna
700 - 750 €
Posturi disponibile
5

RESPONSABILITĂŢI:

 • Organizează, coordonează şi răspunde de realizarea activităţii de salubrizare a deşeurilor municipale amestecate/reciclabile din zonele repartizate, de către personalul din subordine, conform programelor şi procedurilor de lucru existente
 • Repartizează sarcinile zilnice echipajelor din subordine, conform programelor de activitate
 • Verifică şi centralizează zilnic activitatea desfăşurată, conform programelor, fişelor de lucru şi bonurilor de încărcare-descărcare, stabilind restanţele pentru ziua următoare
 • Acţionează în zona sa de competenţă pentru rezolvarea operativă a reclamaţiilor şi a problemelor apărute în teren
 • Întocmeşte, conform procedurilor, răspunsurile către petenţi în urma solicitărilor şi sesizărilor acestora în termen legal
 • Se implică în planificarea şi distribuirea recipientelor de precolectare, tinând o evidenţa strictă a acestora
 • Întocmeşte un program de dotare, tinând cont de numărul de solicitări primite (de la abonaţi casnici, asociaţii de locatari/proprietari, persoane juridice), cu recipiente de precolectare, pe baza unui proces verbal de predare-primire

CERINŢE:

 • Studii medii/superioare
 • Experienţă în domeniul salubrităţii - constituie avantaj
 • Cunoştinţe de operare PC - nivel avansat (preponderent excel)
 • Permis de conducere categoria B - obligatoriu
 • Experienţa în coordonarea şi mobilizarea echipelor din subordine
 • Abilităţi de comunicare, cooperare şi spirit de echipă
 • Disponibilitatea de a face deplasări în teren, în scopul monitorizării echipelor din subordine

Prin aplicarea CV-ului dumneavoastră la acest job, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste date ne sunt necesare pentru desfăşurarea procesului de recrutare.
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, data fiind stabilită de comun acord cu aceştia.
Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.