Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1359 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii .

Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj

Organizează concurs

în data de 30 August 2017 orele  12,00 la sediul Stației TV + FM Heniu, județul Bistrița-Nășăud, pentru ocuparea postului vacant de Inginer sau de Tehnician sau de Radioelectronist în cadrul Staţiei TV + FM Heniu, județul Bistrița – Năsăud.

Concursul se desfășoară ȋn conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății Naționale de Radiocomunicații .

Condiţii de participare :

Titlul postului: Inginer telecomunicații sau Tehnician sau Radioelectronist

Tip post : FULL TIME,

Felul contractului: perioadă nedeterminată –cu o perioadă de probă de 90 de zile ;

Nivel carieră: MIDDLE LEVEL ( peste 1 an ȋn specialitate)

Domeniile postului: TELECOMUNICAŢII, RADIOCOMUNICAȚII, COMUNICAȚII

Locatie: ROMÂNIA, Stația TV + FM Heniu, județul Bistrița - Năsăud.

Descrierea postului:

 1. Asigură realizarea activității de întreţinere şi exploatare tehnică a echipamentelor specifice sectorului de activitate, asigurând ridicarea operativă a deranjamentelor, cu respectarea indicilor tehnici din prescripţiile fabricantului şi a planului tehnic;

 2. Asigură respectarea prevederilor Regulamentelor de exploatare şi întreţinere tehnică a echipamentelor din dotarea stației TV ;

 3. Asigură ȋntreținerea bazei de date tehnice cu privire la echipamentele de televiziune și radio FM din cadrul stației, privind: fișele tehnice ale echipamentelor, indici tehnici; probleme tehnice; deranjamente; electroalimentarea emițătorilor; instrumente de măsură; revizii tehnice emitatoare; revizii tehnice sisteme radiante aferente emițătoarelor de televiziune si radio FM; etc.

 4. Asigură ȋntreținerea bazei de date cu privire la problemele administrative ale Statiei, precum și fișa tehnică a obiectivului ;

 5. Analizează cauzele întreruperilor, avariilor şi abaterilor de la indicii tehnici-calitativi şi

asigură luarea operativă a măsurilor de remediere, acolo unde este cazul;

 1. Asigură ȋntreținerea curățeniei la locul de muncă și ȋn perimetrul stației și participă activ la lucrările administrativ gospodărești necesare desfășurării normale a activității stației și dispuse de șeful stației.

Cerințe:

Studii tehnice de profil: - pentru postul de inginer : Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Radiocomunicații, Electrotehnică, Electronică Aplicată, Automatizări și Calculatoare; Automatică și Informatică;

 • Pentru tehnician sau radioelectronist : Studii medii de specialitate , postliceale sau liceu de specialitate; liceu + cursuri de calificare în specialitate.

 • Experienţă în specialitate de minim 1 an;

 • Cunoștiințe teoretice ȋn domeniul echipamentelor de emisie tv și radio; modulație ȋn

amplitudine, emițătoare, antene, indici tehnici, siteme de electroalimentare;

 • Cunoştinţe operare Windows: Microsoft Office;

 • Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

 • Carnet conducere cat. B, fără incidente ; Flexibilitate pentru regim de lucru ȋn ture;

 • Certificat medical prin care se atestă că poate să lucreze ȋn condițiile postului;

 • Candidaţii care nu realizează media minimă de 6,00 la concurs, sunt declaraţi respinşi ;

Scrisorile de intenţie însoţite de curriculum vitae, se vor trimite prin e-mail la adresa : sau se vor depune la secretariatul unităţii, Direcţia Radiocomunicaţii Cluj, situat ȋn municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 2 ( Cartier Gheorgheni, capătul liniei de autobuze nr 32 ), pănă la data de 29 August 2017.

Candidaţii selectaţi , la prezentare în ziua concursului, vor avea obligatoriu asupra lor, xerocopii ale actelor de studii şi calificări, respectiv, o adeverinţă medicală care să ateste că pot exercita funcţia tehnică de : Inginer telecomunicații sau de Tehnician sau de Radioelectronist la o stație de altitudine.