Tehnician Mentenanță Generală

Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Companie internațională, integrator de sisteme complexe, cu expertiză în domenii complementare: IT&C, sisteme inteligente de transport, soluţii de securitate, instalații și construcții pentru clădiri, servicii de mentenanță este în căutarea unui nou coleg pentru postul de Tehnician Mentenanță Generală.

Candidatul ideal:

- Studii medii finalizate;
- Experiență de minim doi ani ca electrician, lăcătuș sau instalator;
- Permis auto categoria B.


Responsabilități:

- Diagnosticare și reparare sisteme și echipamente;
- După terminarea lucrului asigură curăţarea, protejarea, conservarea și depozitarea corespunzătoare a sculelor, dispozitivelor, echipamentelor și a mijloacelor de protecţie a muncii aflate în dotarea postului;
- Aplică normele de protecţie a muncii și prescripţiile tehnice, sesizează pericolele și aplică procedurile de urgenţă; 
- Asigură informarea operativă a șefului punctului de lucru, dispecerului de serviciu, și în funcţie de natura situaţiei, administratorului de contract și managerului de proiect despre apariţia unor evenimente deosebite, iar în cazul în care s-au produs, despre măsurile luate pentru limitarea și indepărtarea consecinţelor acestora;
- Colaborează și ajută la orice altă activitate desfășurată în cadrul punctului de lucru, sub directa coordonare a responsabilului lucrării respective.
- Participă, ori de cate ori este solicitat de către conducerea firmei, la acţiuni comune ale personalului firmei, acţiuni care au caracter de urgenţă și necesită un volum important de muncă (avarii, în caz de forţă majoră sau stări de necesitate, etc.).
- Răspunde de corectitudinea datelor înscrise în fișele de service;
- Raportează sefului ierarhic orice problemă intervenită pe durata activităţii desfășurate, ce poate avea implicaţii în relaţia cu beneficiarii;
- Transmite fișele de intervenţie, respectând termenele impuse prin cerinţele interne, proceduri, note și alte reglementări specifice.