Tehnician laborator - teste electro-mecanice

Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

 1. Activitatea sa in cadrul Laboratorului Valeo se va desfasura in conformitate cu ISIso TS 16949 si alte normative specifice industriei auto. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile Manualului Calităţii Laboratorului, ale cerinţelor de management şi cerinţelor tehnice specifice formulate în cadrul laboratorului.

 2. Activitatea sa se desfasoara in cadrul Departamentului de teste electromecanice, coordonat de Inginerul de calitate – Laborator  cu aceasta specialitate.

 3. Este instruit si este  verificat in  legatura cu insusirea cunostintelor profesionale teoretice si practice de catre Inginerul de specialitate din cadrul Laboratorului. Urmareste completarea la zi a propriei Matrici de polivalenta.

 4. Este instruit si este  verificat de catre Inginerul de specialitate din cadrul Laboratorului, in  legatura cu realizarea testarilor conform normativelor, utilizarea corecta a timpului de lucru, a indeplinirii cerintelor din cererea de test, etc.

 5. Are obligatia de a cunoaste produsele care urmeaza a fi testate electromecanic, din punct de vedere a alcatuirii                          ( componente si produs asamblat).

 6. Are obligatia de a cunoaste, din punct de vedere teoretic si practic normativele clientului, va pune in practica testele descrise in aceste normative si va realiza interpretarea rezultatelor.  

 7. Gestioneaza probele intrate in laborator pentru teste electromecanice. Manipuleaza corect piesele, conform regulilor Valeo.

 8. Efectueaza  programele de testare ale echipamentelor de lucru, conform specificatiilor tehnice ale produselor.

 9. Configureaza echipamentul pentru testare (de exemplu, legaturi mecanice, electrice și dispozitive de fixare, incarcare programe, definire parametri).

 10. Asigura executarea testelor mecanice, electrice, fizice și chimice in concordanta cu programul de testare si disponibilitatea echipamentelor necesare.

 11. Raspunde de executarea corecta si validarea testelor si realizeaza rapoarte de testare.

 12. Editeaza si arhiveaza rapoartele de testare.

 13. Realizeaza testele electromecanice incluse in RPA conform Protocolului de testare / familie de produse.

 14. Ofera suport de laborator departamentelor industrial, productie, calitate, achizitii, vanzari.

 15. Efectueaza teste pentru  dezvoltarea produselor, validarea proiectoarelor noi sau in transfer, validarea de noi materiale - suport al activitatii P0 si P30 si a activitatilor de acreditare a laboratorului.

 16. Executa sarcini tipice de întreținere a ehipamentelor.  

 17. Participa in proiectele de imbunatatire continua.

 18. Aduce la cunostinta inginerului de specialitate problemele de non- conformitate cu cerintele din documentatie, ale produselor testate. Dupa verificarea impreuna cu acesta a corectitudinii de testare, subiectul se aduce la cunostinta  Coordonatorului de Laborator.  

 19. Impreuna cu Coordonatorul de Laborator se  asigura ca problemele de calitate sunt aduse la cunostinta solicitantului de teste  ( si a persoanelor  implicate ) utilizand metodele Valeo ( PDCA,  etc). Durata de timp intre obtinerea rezultatului non-conform si comunicarea cu solicitantul de test si persoanele implicate, trebuie sa fie maxim 1 ora.

 20. Se ocupa de implementarea de actiuni corective pentru neconformitatile identificate in domeniul sau de activitate in timpul auditurilor (interne, externe, de la clienti, de certificare, etc).

 21. Participa la trainingurile organizate in Valeo si isi completeaza cunostintele acumulate prin studiu individual legat de specialitatea sa.

 22. Completeaza studiile din  specialitatea de baza cu pregatirea necesara desfasurarii activitatilor in celelalte departamente ale laboratorului.

 23. Asigură păstrarea secretului profesional privind încercările efectuate în laborator, la care au participat sau despre care are ştiinţă.

 24. Verifica mentinerea utilitatilor laboratorului in conformitate cu cerintele normativelor de testare.

 25. Este raspunzator de  implementarea Valeo 5S in aria sa de raspundere din laborator.

 26. Respecta normele de securitate si mediu. Respecta regulile de eliminare a deseurilor.

 27. Emite lunar propuneri de ameliorare si, in masura in care este posibil acest lucru, se asigura de realizarea propunerilor de ameliorare destinate lui.

 28. Suplimentar cu sarcinile de mai sus, pot fi definite individual si alte activitati si responsabilitati.