Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Activitatea sa in cadrul Laboratorului Valeo se va desfasura in conformitate cu ISIso TS 16949 si alte normative specifice industriei auto. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile Manualului Calităţii Laboratorului, ale cerinţelor de management şi cerinţelor tehnice specifice formulate în cadrul laboratorului.
Activitatea sa se desfasoara in cadrul Departamentului de teste dimensionale, coordonat de Inginerul de calitate cu aceasta specialitate. 
Domeniul de activitate cuprinde teste dimensionale: liniare, dimensionale 2D si respective 3D.
Este instruit si este verificat in legatura cu insusirea cunostintelor profesionale teoretice si practice de catre Inginerul de specialitate din cadrul Laboratorului. Urmareste completarea la zi a propriei Matrici de polivalenta. 
Este instruit si este verificat de catre Inginerul de specialitate din cadrul Laboratorului, in legatura cu realizarea testarilor conform normativelor, utilizarea corecta a timpului de lucru, a indeplinirii cerintelor din cererea de test, etc.
Are obligatia de a cunoaste produsele care urmeaza a fi testate dimensional, din punct de vedere a compozitiei ( componente si produs asamblat).
Are obligatia de a cunoaste documentatia tehnica ( desene, programe, CAD, etc) necesara testelor dimensionale. De asemenea trebuie sa cunoasca modul de accesare a acestora din mediile de informare ( Matrix, contact cu echipa de transfer – proiecte, contactul cu colegii din alte site-uri Valeo, etc). 
Gestioneaza probele intrate in laborator pentru teste dimensionale. Manipuleaza corect piesele, conform regulilor Valeo. 
Ruleaza programele de testare dimensionala ( liniare, 2D si 3D ).
Configureaza echipamentele pentru testare (de exemplu, montaje mecanice, dispozitive de fixare, incarcare programe, etc). 
Raspunde executarea corecta si validarea testelor si realizeaza rapoarte de testare. 
Editeaza si arhiveaza rapoartele de testare.
Ralizeaza testele dimensionale stabilite pentru produsele incluse in RPA. 
Realizeaza testele dimensionale si intocmeste documentele pentru studii de capabilitate, repetabilitate si reproductibilitate asupra pieselor/jigurilor masurate. 
Realizeaza masuratorile de calibrare a tuturor suportilor din laborator ( 3D, vibratie, fotometrie) condorm Fisei de urmarire a calibrarilor. 
Ofera suport de laborator departamentelor industrial, productie, calitate, achizitii, vanzari. 
Efectueaza teste pentru dezvoltarea produselor, validarea proiectoarelor noi sau in transfer, validarea de materiale noi, acorda suport al activitatii P0 si P30 si a activitatilor de acreditare a laboratorului.
Executa sarcini tipice de întreținere a ehipamentelor de testare dimensionala. 
Participa in proiectele de imbunatatire continua.
Aduce la cunostinta inginerului de specialitate problemele de non- conformitate cu cerintele din documentatie, ale produselor testate. Dupa verificarea impreuna cu acesta a corectitudinii de testare, subiectul se aduce la cunostinta Coordonatorului de Laborator. 
Impreuna cu Coordonatorul de Laborator se asigura ca problemele de calitate sunt aduse la cunostinta solicitantului de teste ( si a persoanelor implicate ) utilizand metodele Valeo ( PDCA, etc). Durata de timp intre obtinerea rezultatului non-conform si comunicarea cu solicitantul de test si persoanele implicate, trebuie sa fie maxim 1 ora. 
Se ocupa de implementarea de actiuni corective/preventive pentru neconformitatile identificate in domeniul sau de activitate in timpul auditurilor (interne, externe, de la clienti, de certificare, etc).
Participa la trainingurile organizate in Valeo si isi completeaza cunostintele acumulate prin studiu individual legat de specialitatea sa.
Completeaza studiile din specialitatea de baza cu pregatirea necesara desfasurarii activitatilor in celelalte departamente ale laboratorului. 
Asigură păstrarea secretului profesional privind încercările efectuate în laborator, la care au participat sau despre care are ştiinţă.
Verifica mentinerea utilitatilor laboratorului in conformitate cu cerintele normativelor de testare.
Este raspunzator de implementarea Valeo 5S in aria sa de raspundere din laborator. 
Respecta normele de securitate si mediu. Respecta regulile de eliminare a deseurilor.
Emite lunar propuneri de ameliorare si, in masura in care este posibil acest lucru, se asigura de realizarea propunerilor de ameliorare destinate lui.
Suplimentar fata de sarcinile de mai sus, pot fi definite individual si alte activitati si responsabilitati.