Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Aplică şi execută întocmai prevederile procedurilor operaţionale şi instructiunile de lucru specifice;
Asigurarea coerenței între fluxurile externe de materiale și documentele aferente;
Asigurarea si follow-up sistemului Visual Re-order;
Responsabil de completarea si arhivarea documentelor de primire si livrare in programul Microsoft Excel ;
Responsabil de completarea si arhivarea documentelor de primire si livrare in programul SAP;
Execută lucrările atribuite, conform tehnologiilor de fabricaţie şi instrucţiunilor specifice de lucru, în condiţii de calitate şi eficienţă maximă şi duce la îndeplinire sarcinile stabilite de către şeful ierarhic;
Răspunde de integritatea inventarului din dotare, de prejudiciile cauzate societăţii comerciale prin încălcarea unor dispoziţii legale, neglijenţă manifestată în serviciu, respectiv neaducerea la îndeplinire a sarcinilor, atribuţiilor şi reponsabilităţilor de serviciu, de executarea în condiţii corespunzătoare a sarcinilor de serviciu;
Trebuie să cunoască caracteristicile generale ale tehnologiei şi procesului de muncă la locul de muncă, precum şi procedurile operaţionale şi instrucţiunile de autoinspecţie;
La încheierea schimbului predă locul de muncă în condiţii optime de utilizare; asigura curatenia si ordinea sistematica la locul de munca;
Asigură curăţarea sistematică după fiecare şarjă a instalaţiilor la care lucreaza;
Respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară;
Respectă Normele de protecţia muncii şi mediului.