Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj

Organizează concurs

Concursul se desfășoară ȋn conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății Naționale de Radiocomunicații .

Condiţii de participare :

Titlul postului: Tehnician sau de  electrician

Tip post : FULL TIME,

Felul contractului: perioadă nedeterminată – cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice;

Nivel carieră: MIDDLE LEVEL ( peste 1 an ȋn specialitate)

Domeniile postului: Instalații și aparatura electrica .

Locatie: ROMÂNIA, Compartiment Electroalimentare.

Descrierea postului:

  • Asigura exploatarea, intretinerea curenta si revizia echipamentelor, a instalatiilor de electroalimentare din dotarea SN Radiocomunicatii – . Cluj.

  • Asigură buna functionare a echipamentelor fără întreruperea comunicatilor în conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile, ordinele si dispozitiile în vigoare.

  • Urmăreşte încadrarea în normele de consum aprobate la energia electrică, carburanţi, lubrefianţi la grupurile electrogene şi face propuneri de îmbunătăţire a consumului şi a normelor;

  • Execută reviziile de electroalimentare conform planului anual aprobat la toate sistemele de electroalimentare (grupuri electrogene, redresori, baterii staţionare, tablouri generale şi distribuţie joasă tensiune, etc); si asigura intretinerea si functionarea in conditii tehnice optime a acestor echipamente.

  • Asigura exploatarea, intretinerea curenta si revizia instalatiilor.

  • Asigură buna functionare a echipamentelor fără întreruperea comunicatilor în conformitate

                     cu regulamentele de exploatare, instructiunile, ordinele si dispozitiile în vigoare.

  • Participa la lucrari de reparatii curente si montaj, asigura intretinerea si functionarea in conditii tehnice optime a echipamentelor de electroalimentare.

  • Participa la lucrarile de montaj a echipamentelor pe care le va exploata.

Cerințe:

- Studii medii de profil : (cu atestat profesional) sau școală profesională

 • Experienţă în specialitate de minim 1 an;

 • Cunoștiințe generale de electricitate ( joasă și medie tensiune ); sisteme de electroalimentare; Exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor electrice și electrotehnice ;

 • Cunoştinţe operare Windows: Microsoft Office;

 • Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

 • Carnet conducere cat. B, fără incidente ;

 • Disponibilitate pentru deplasări și lucru la înălțime; Flexibilitate pentru regim de lucru ȋn ture;

 • Certificat medical prin care se atestă că poate să lucreze ȋn condițiile postului;

 • Candidaţii care nu realizează media minimă de 6,00 la concurs, sunt declaraţi respinşi ;


Candidaţii selectaţi , la prezentare în ziua concursului, vor avea obligatoriu asupra lor, xerocopii ale actelor de studii şi calificări, respectiv, o adeverinţă medicală care să ateste că pot exercita funcţia tehnică de : Electrician sau Tehnician