Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


Societatea Naţională de Radiocomunicaţii .

Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj

ANUNȚ CONCURS

Societatea Națională de Radiocomunicații Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj,

organizează în data de 15noiembrie 2018 orele 12 la sediul Direcției Radiocomunicații Cluj, concurs extern pentru ocuparea următorului post vacant de:

STRUNGAR

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul unităţii, Direcţia Radiocomunicaţii Cluj din municipiul Cluj-Napoca Str. Fagului nr. 2 ( Cartier Gheorgheni, capătul liniei de autobuze nr 32 ) sau documentele scanate se vor trimite  pănă la data de 14 noiembrie 2018.

În vederea participării la concurs dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu

următoarele documente :

 1. Scrisoarea de intenţie însoţită de curriculum vitae,

 2. Xerocopii ale actelor de studii şi calificări,

 3. Adeverinţă medicală care să ateste că poate exercita funcţia tehnică de strungar.

Condiţii de participare :

Titlul postului: Strungar în cadrul Serviciului Suport Operațional – Compartimentul Sisteme radiante și confecții metalice.

Tip post : FULL TIME,

Felul contractului: perioadă nedeterminată – cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice;

Nivel carieră: MIDDLE LEVEL ( peste 1 an ȋn specialitate)

Domeniile postului:Mecanică, Radiocomunicații, Comunicații electronice;.

Locatie: ROMÂNIA, sediul Direcției Radiocomunicații Cluj.

Descrierea postului:

- asigură execuția lucrărilor specifice atelierului mecanic pe utilajele din dotare, conform comenzilor de excuție primate de Compartimentul Sisteme Radiante și Confecții Metalice;

- execută la strung operaţii de prelucrare a suprafeţelor exterioare sau interioare, operaţii de găurire, filetare, alezare, rectificare, etc. a pieselor din metal, din lemn sau din mase plastice;

- citeşte desenele tehnice în baza cărora solicită materialul necesar executării şi îşi pregăteşte dispozitivele (cuţite,sisteme de prindere,etc.) necesare execuţiei lucrării;

- execută controlul final al cotelor cu sculele specifice necesare (pentru interior, exterior, adâncime sau filet, micrometre, comparatoare, calibre de lucru, etc.);

- cunoaşte regulile de exploatoare tehnică a utilajelor deservite;

- execută întreţinerea maşinilor unelte şi SDV-urilor din dotare şi le condiţionează în permanenţă pentru lucru;

- participă la asamblarea părţilor componente ale pieselor realizate la strung;

- îşi însuşeşte prevederile tehnologice utilizate în executarea lucrărilor de lăcătuşerie, dăltuire, pilire, răzuire, găurire, alezare, filetare, îndreptare, tăiere, asamblare;

- execută lucrări specifice începând cu trasarea şi debitarea materialelor feroase şi neferoase de orice profil – până la probe de reglaj şi recepţie ale maşinilor şi agregatelor;

- execută lucrări de completare şi finisare a prelucrărilor mecanice;

- rodează şi probează mecanismele după reparaţii conform prescripţiilor tehnice, inclusiv reglaje definitive;

- execută lucrări de ajustare urmărind toleranţele cu jocuri, strângeri sau toleranţele pentru dimensiunile libere, în funcţie de importanţa fiecărui organ la produsele pe care le execută;

- cunoaşte citirea desenelor şi a schemelor cinematice a tuturor tipurilor de maşini din exploatare;

- participă la lucrările de organizare a locului de muncă în vederea executării lucrărilor de montaje, revizie, intervenţie sau reparaţii;

Cerinţe:

 • Studii medii tehnice de profil : mecanice, electromecanice, electrice;

 • Şcoală profesională sau liceu industrial de specialitate, în profil : mecanic; electromecanic; electronică şi telecomunicaţii sau electrotehnic sau liceu şi curs de calificare în funcţia de electromecanic,lăcătuș mecanic; electrician.

 • Experienţă în specialitate de minim 1 an;

 • Cunoştinţe operare PC, mediu ;cunoștiințe de mecanică;

 • Carnet conducere cat. B, fără incidente ;

 • Flexibilitate pentru program prelungit, pentru deplasări și lucru la înălțime;

 • Certificat medical vizat de medicul de medicina muncii prin care se atestă că poate să exercite funcția de strungar. ;

 • Candidaţii care nu realizeza minimum media 6,00 la concurs, sunt declaraţi respinşi ;

Bibliografie:

Legea 307 diactualizată) privind apărarea împotriva incendiilor ;

Legea 319 diacualizată) a securității și sănătății în muncă

 1. Mărci și produse din oțel - Ion Chesa, Nicolae Lascu Simion, Cornel Rizescu,

Mihai Stefan Teodorescu, Ed Tehnica, Bucuresti, 1989.

 1. Tehnologia strungăriei - Victor Pandia, Ed. de Stat Didactica si Pedagogica,

Bucuresti, 1962.

 1. Ȋndrumar pentru ridicarea calificării strungarilor, vol. I-II, - Fr. Gerbert, V. Caisan,

Ed. Tehnica, Bucuresti 1986.

Candidaţii selectaţi , la prezentare în ziua concursului, vor avea obligatoriu asupra lor, actele de studii şi calificări, respectiv, o adeverinţă medicală care să ateste că pot exercita funcţia tehnică de  strungar .

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil și Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii .

Pentru transmiterea datelor dumneavoastră personale vă exprimaţi acordul expres, liber şi informat că aceste date să fie preluate de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii . - Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj.