Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


SARCINI SI RESPONSABILITATI SPECIFICE

Coordoneaza activitatea punctului de lucru, fiind responsabil de intreaga activitate a liniilor de business existente in unitate, astfel:

aeste responsabil pentru realizarea tuturor obiectivelor fixate de catre conducerea institutiei si/sau superiorul direct, de realizarea obiectivelor de vanzari (targete) anuale, lunare/ trimestriale, precum si de extinderea portofoliului de clienti ai bancii in conditii de rentabilitate si calitate in cadrul unitatii coordonate;

asigura calitatea inalta a serviciilor  si imbunatatirea continua a acestora;

monitorizeaza tranzactiile derulate in unitate prin intermediul rapoartelor prezentate de reprezentatii in unitate a fiecarei linii de afaceri (persoane fizice/ operatiuni);

dadministreaza afisarea si verificarea diferitelor tipuri de materiale promotionale in raport cu specificul zonei si al clientilor, conform precizarilor Directiei Relatii Publice si Comunicare;

easigura organizarea unei activitati structurate de administrare a riscurilor la nivelul unitatii teritoriale precum si identificarea, colectarea si raportarea corecta, completa si la termen a informatiilor privind expunerile la riscuri utilizand instrumentele si respectand termenele precizate in cadrul normelor si procedurilor interne, si asigura furnizarea oricaror altor informatii solicitate de managementul bancii pe linia administrarii riscurilor;

fanalizeaza si rezolva, in limitele competentelor, problemele ridicate de personalul din unitate, de catre clienti, alte persoane fizice si juridice, in legatura cu aplicarea normelor interne; urmareste rezolvarea in termen a reclamatiilor in legatura cu activitatile efectuate in cadrul unitatii;

Reprezinta imaginea Credex Broker SRL in relatia cu clientii, precum si autoritatile publice/ terti si dezvolta colaborarea cu acestia, in conformitate cu respectarea normelor si procedurilor interne in vigoare;

Identifica oportunitatile de pe piata in scopul atragerii de noi clienti in cadrul segmentelor vizate, astfel:

aunoaste, in detaliu, caracteristicile gamei de produse si servicii oferite de banca, precum si ale concurentei;

romoveaza produsele  si realizeaza vanzari incrucisate ale acestora, in vederea cresterii vanzarilor de produse si servicii oferite clientilor;

tabileste intalniri si prezentari, atat la sediul companiei cat si in afara acesteia;

didentifica nevoile clientilor si ofera consiliere financiara acestora (propune solutia optima pentru nevoile identificate, in conformitate cu respectarea normelor si procedurilor interne in vigoare);

eropune modalitati de imbunatatire a calitatii produselor si serviciilor oferite de banca;

fintretine permanent contactul cu clientii actuali pentru a le prezenta oferta actualizata de produse si a le comunica modificarile aparute; asigura implementarea modificarilor comunicate de Directiile vanzari si credite din Centrala;

golaboreaza cu entitatile responsabile din Centrala si/sau superiorul direct pentru proiectarea de strategii de atragere a noi clienti – persoane fizice si dezvoltarea de noi produse;

hanalizeaza tendintele in ceea ce priveste conditiile actuale ale pietei, in scopul de a oferi cea mai buna gama de produse adecvate pentru clientii existenti si viitori ai Bancii;

Intocmeste rapoarte conform standardelor si cerintelor liniei de afaceri;

Indeplineste functia de Ofiter de conformitate al sucursalei, fiind responsabil cu coordonarea, monitorizarea si asigurarea desfasurarii activitatii sucursalei;

 

 

CERINTELE POSTULUI

Educatie necesara: studii superioare.

Experienta necesara:

experienta bancara - minim 5 ani;

vanzari sau credite – 3 ani;

management – 3 ani.

Cunostinte specializate:

Mediu financiar bancar si produsele de pe piata bancara;

Analiza credite si operatiuni bancare;

Cunostinte medii MS Office.

Certificari profesionale: permis de conducere cat. B.

Abilitati: comunicare eficienta, eficienta in relatiile cu ceilalti, stabilirea prioritatilor, abilitati de coaching si dezvoltare, abilitati de negociere.

Atribute personale: atitudine orientata spre client, gandire strategica.