Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1359 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

 • SCOP:  Furnizează suport administrativ general presupunând colectarea, rezumarea şi analizarea de informaţii şi pregătirea de statistici, rapoarte şi prezentări pentru Divizia Juridica Romania pentru a facilita activitatea acesteia.

   

  RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE:

  • Organizează şi păstrează documente financiare şi/sau tehnice complexe şi/sau confidenţiale şi dacă este necesar caută informaţiile suplimentare solicitate, verificând completitudinea şi acurateţea acestora;

  • Actualizează fişiere complexe folosind software adecvat, colectând, rezumând şi analizând date din diferite surse;

  • Colectează şi consolidează date pentru a întocmi şi/sau actualiza statistici tehnice şi de afaceri pentru uz intern sau extern;

  • Caută informaţiile solicitate, colectând şi prelucrând date şi statistici din diferite surse şi pregăteşte grafice şi tabele pentru prezentări sau includere în rapoarte;

  • Traduce documente tehnice, comerciale, financiare şi legale fie pentru uz intern fie pentru scopuri externe;

  • Verifică, corectează şi editează versiunea finală a traducerii, încadrandu-se în termenul fixat;

  • Oferă suport în organizarea şedinţelor de Consiliu de Administraţie, constând în:

   • follow-up cu orice Director Executiv şi alţi asemenea colegi pentru respectarea termenelor de pregătire a documentelor;

   • centralizează aceste documente si le pune într-un format unitar;

   • pregăteşte dosarele pentru membrii Consiliului de Administraţie;

   • face follow-up pe informarea pro-activa a tuturor participanţilor la şedinţele de Consiliu de Administraţie;

   • pregăteşte prezentarile pentru Consiliul de Administraţie;

  • Pregăteşte rapoarte curente şi analizează tendinţe, colectând date dintr-o multitudine de surse din interiorul sau exterioruldiviziei;

  • Efectuează analize specifice la cererea managementului, consolidând şi sintetizând informaţiile conform scopului analizei;

  • Efectuează activităţi de administrare a tuturor formalităţilor legate de relaţiile contractuale cu diverşi furnizori (contracte, facturi, plăţi etc.);

  • Efectueaza activităţi de secretariat presupunând dactilografiere, îndosariere, efectuarea pregătirilor necesare pentru întâlniri şi călătorii etc. pentru a facilita comunicarea şi relaţiile în cadrul şi în afaradiviziei.

   

  Cerinţele postului

             Studii:

  • Studii superioare.

    

   Experienţa în muncă:

  • Cel puţin un an de experienţă relevantă, intr-o pozitie similara.

    

   Cunoştinţe, Aptitudini & Abilităţi:

  • Corectitudine, onestitate, iniţiativă;
  • Abilităţi de lucru în echipă;
  • Bune abilităţi de comunicare;
  • Orientare catre client;
  • Orientare catre rezultate;
  • Cunoştinţe de operare pe calculator;
  • Abilităţi avansate de lucru cu pachetul MS Office (Word, Excel, Power Point);
  • Cunoştinţe avansate de limba engleză;
  • Gândire analitică;
  • Promptitudine;
  • Adaptabilitate;
  • Capacitatea de a lucra în condiţii de stress.