Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

500 - 1000 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Descrierea postului:

 • Verifică pontajele din punct de vedere a respectării legislaţiei în vigoare şi a politicii interne
 • Introduce pontajele in programul de salarizare
 • Introduce concediile medicale primite, ulterior verificării acestora şi semnalează eventualele erori persoanei căreia i s-a eliberat medicalul şi solicită corectarea lor;
 • întocmeşte state de plata/fişiere de plată avansuri salariale si avansuri delegatii
 • urmareste modul de justificare al avansurilor spre decontare
 • Efectuează calculul salarial si intocmeşte statele de salarii
 • Arhivează lunar documentele în baza cărora s-a efectuat calculul salarial şi statele întocmite;
 • Întocmeşte lunar situaţia tichetelor de masă în vederea efectuării comenzii şi efectuează comanda;
 • Întocmeşte ori de câte ori este necesar listele cash şi fisierele de salarii şi le transmite persoanelor responsabile cu efectuarea plăţilor;
 • Transmite lunar şi/sau la solicitarea salariaţilor fluturaşii de salariu;
 • Întocmeşte şi administrează baza de date cu toti salariatii
 • Verifică modul de calcul al impozitelor şi contribuţiile salariale şi corectează eventualele erori;
 • Verifică şi transferă în contabilitate ori de câte ori este necesar notele contabile aferente salarizării;
 • Întocmeşte declaraţiile lunare / anuale ce ţin de salarizare : Declaraţia 112 etc conform legislaţiei în vigoare şi în termenele legale şi le transmite persoanelor responsabile cu depunerea acestora;
 • Pregăteşte şi transmite persoanelor responsabile fişierele cu reţineri din salariu (popriri, pensii facultative, contribuţii sindicat etc), fişierele cu deconturile de transport şi fişierele cu ajutoare;
 • Completează concediile medicale aferente calcului din luna şi pregăteşte dosarele pentru recuperarea sumelor de la Casa de Sănătate sau Casa de Pensii în maxim două luni;
 • Efectuează recalcul salarial şi întocmeşte declaraţii rectificative ori de câte ori este necesar
 • tine evidenta fiselor de evaluare periodica a salariatilor
 • Verifică şi asigură reconcilierea conturilor contabile ce ţin de calcul salarial lunar;
 • Întocmeşte şi eliberează adeverinţele solicitate de salariaţi precum si cele reglementate de legislatia in vigoare
 • Împlementează modificările legislative referitoare la salarizarea personalului.
 • intocmeste diverse situatii pentru departamentul financiar si contabilitate
 • cerintele de mai sus se aplica la nivel de grup de firme Tobimar

 Cerinţe:

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Minim 2 ani experienţă într-o poziţie similară;
  Cunoștinţe MS Office
 • Cunostiinţe aprofundate de legislaţia muncii şi salarizare;
 • Adaptabilitate şi capacitate de autoperfecţionare;
 • Spirit de iniţiativă;
 • Orientare spre rezultate;
 • Integritate și etică profesională;

 Beneficii :

 • salariu atractiv
 • Posibilitati de dezvoltare a carierei