Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză, germană

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Oferim o gamă largă de servicii strategice de consultanţă in domeniul resurselor umane şi salarizării, specialiştii noştri fiind în măsură să analizeze toate oportunităţile şi riscurile cu care se confruntă compania client si sa ofere suportul  şi asistenta necesara în gestionarea eficientă a resurselor umane şi a proceselor de salarizare.

 

Administrare personal

 

- Întocmirea contractelor individuale de muncă și gestionarea acestora de la data începerii activității până la încetarea acesteia;

- Întocmirea actelor adiţionale în baza modificarilor intervenite asupra clauzelor din contractele individuale de muncă comunicate de către client, cu respectarea cerinţelor legale;

- Întocmirea deciziilor de încetare sau suspendare a contractelor individuale de muncă în baza informaţiilor furnizate de către client, cu respectarea cerinţelor legale;

- Întocmirea notelor de lichidare;

- Întocmirea adeverinţelor de vechime pentru perioada lucrată în cadrul companiei;

- Înregistrarea si transmisterea tuturor informaţiilor legate de încheierea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă în aplicaţia on-line a Inspecţiei Muncii, cu respectarea cerinţelor legale;

- Reprezentarea clientului în relaţia cu autorităţile (ITM, Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Agenţia de Şomaj) în cazul unui control iniţiat de către acestea;

- Întocmirea adeverinţelor pentru certificarea activităţii salariaţilor, adeverinţe solicitate de către autorităţi sau bănci;

- Întocmirea fişelor de post pe baza informaţiilor primite de la client;

- Întocmirea Regulamentului Intern;

- Întocmirea Contractului Colectiv de muncă la nivel de unitate;

- Întocmirea documentelor necesare în cazul cercetărilor disciplinare ale salariaţilor;

- Acordarea de consultanţă necesară în domeniul resurselor umane şi salarizării.

 

Salarizare

- Calculul ştatelor de plată lunare, în baza informaţiilor conţinute de contractele individuale de muncă, a pontajelor lunare, şi alte documente transmise de către client;

- Întocmirea rapoartelor lunare solicitate de client;

- Întocmirea şi transmiterea Declaraţiei lunare 112;

- Întocmirea şi transmiterea declaraţiilor anuale privind contribuţiile salariale și impozitul pe venit;

- Întocmirea fluturaşilor de salariu lunari;

-  Efectuarea plăţilor on-line a salariilor şi a contribuţiilor sociale şi impozitului prin intermediul aplicaţiei bancare selectată de către client sau transmiterea către client a informațiilor privind sumele de plată pentru salarii;

- Întocmirea rapoartelor privind concediile de odihnă efectuate;

- Întocmirea dosarelor pentru recuperarea sumelor privind concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

 

 

Cerinţe

- Minim studii medii;

- Limba engleză – nivel avansat (portofoliul de clienţi este format în proporţie de 80% din companii private cu capital străin);

- Experienţă în domeniul salarizării şi al administrării de personal;

- Curs Inspector Resurse Umane/ Inspector Salarizare constituie un avantaj;

- Cunoaşterea prevederilor legale în ceea ce priveste regimul actelor de evidenţă a personalului;

- Cunoştinte generale de legislaţia muncii şi cazuistică referitoare la întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă a personalului şi la salarizare;

- Cunoaşterea prevederilor legale referitoare la calcularea salariilor, la plata indemnizaţiilor şi contribuţiilor sociale către autorităţi etc.;

- Capacitate de analiză şi sinteză;

- Discernamant şi capacitate de a rezolva problemele;

- Capacitate de autoorganizare şi punctualitate.

 

Beneficii:

Compania noastră ofera cele mai bune condiţii pentru specializarea pe acest post şi de asemenea pentru dezvoltarea profesională continuă, prin organizarea de sesiuni de instruire şi îmbunătăţire a cunoştinţelor legislative, a abilităţilor de utilizare a aplicaţiei software de calcul salarial şi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu clienţii.

Compania noastră susţine în mod real evoluţia în carieră prin planuri de dezvoltare individuală şi oferă compensaţii şi beneficii în corelaţie cu ritmul de creştere profesională şi rezultatele obţinute.