Nivel cariera

Senior (5-10 ani), Middle (2-5 ani), Executive (>10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

100 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ALE POSTULUI:

 • Urmăreşte respectarea de către emitenţi a obligaţiilor de raportare periodică, solicită completarea acestora și propune adoptarea de măsuri corespunzătoare în cazul nerespectării prevederilor legale;
 • Monitorizează conformitatea situaţiilor financiare ale emitenţilor de pe piaţa reglementată cu cadrul contabil existent (IFRS) şi solicită completarea acestora;
 • Primeşte şi analizează rapoartele întocmite de auditorii financiari;
 • Solicită în scris auditorilor financiari ai societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau ai societăţilor ce oferă valori mobiliare publicului sau care solicită admiterea la tranzacţionare să furnizeze toate informaţiile necesare;
 • Sesizează Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi solicită adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru deficienţele semnificative constatate în activitatea profesională desfăşurată de un auditor financiar;
 • Urmărește respectarea de către emitenții de pe piața reglementată a obligației privind întocmirea rapoartelor semestriale de audit în care se analizează tranzacţiile cu părți implicate care depăşesceuro;
 • Analizează şi transmite spre publicare în Buletinul . rapoartele suplimentare ale auditorilor;
 • Publică deciziile selectate conform procedurilor în baza de date ESMA şi/sau IOSCO;
 • Reprezintă . la reuniunile ESMA și/sau IOSCO;
 • Soluționează (analizează și dispune măsurile care se impun) aspectele sesizate de către acţionari/investitori/emitenţi/persoane relevante recepţionate în cadrul serviciului, colaborează cu celelalte structuri de specialitate prin întocmirea de analize/materiale comune, întocmeşte şi transmite puncte de vedere cu privire la operaţiunile derulate de emitenţii de valori mobiliare.

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Studii și experiență:

 • Studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licență;
 • Expert contabil (membru ACCA, CECCAR sau al altui organism profesional de specialitate similar din cadrul UE);
 • Membru CAFR – reprezintă avantaj;
 • Experiență de specialitate de mínimum 3 ani în domeniul financiar contabil și/sau audit;
 • Cunoștințe de legislație specifică pieței de capital;
 • Cunoștinte IFRS și reglementări contabile (RAS) la nivel ridicat;
 • Cunoștințe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) la nivel avansat;
 • Cunoștințe de limba engleză la nivel avansat.

 Competențe organizaționale:

 • Orientare către rezultate;
 • Muncă în echipă;
 • Creativitate și inovație;
 • Etică și integritate;
 • Înțelegere și tact organizațional.

Dosarele de candidatură complete (conform cerințelor regăsite pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară la secțiunea Cariere), se transmit electronic la adresa indicată printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, scanate și salvate în format .pdf, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.

Termen limită de depunere a candidaturilor: 15 ianuarie 2018