Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză, română


Scurta descriere a companiei

Fondata in anul, Total Technologies este o companie IT specializata in integrarea echipamentelor pentru tehnologia codurilor de bare, Vocollect si RFID, ce ofera clientilor solutii complete de colectare si prelucrare automata a datelor prin aplicatii integrate de tip: Gestiunea depozitelor, Inventarierea mijloacelor fixe, Trasabilitate in productie, Urmarirea bunurilor pe intreaga retea de distributie, Automatizarea fortei de vanzari si Automatizarea operatiunilor din retail.
Partener Oficial Platinum Honeywell in Romania, Total Technologies este singurul centru de service autorizat pentru echipamente de colectare automată a datelor.

Premiul pentru INOVAȚIE SOLUȚII DIGITALE-VOCE ÎN SUPPLY CHAIN 2018 i se acordă companiei Total Technologies în cadrul evenimentului EXPO Tranzit, desfasurat in perioada 26 – 27 Aprilie, la Cluj.

Facebook

Twitter

LinkedIn

 

Cerinte:

Cunostinte avansate ale limbajelor de programare: Python, Java

1-2 ani de experienta in baza de date cu limbaj SQL

Absolvent de studii superioare

Implicare pro-activa

Experienta relevanta in dezvoltarea si integrarea codurilor de programare

Cunoasterea limbii engleze

Constituie avantaj cunoasterea limbajelor C#, PHP, HTML, framework Xamarin, Java Script, ASP.NET , arhitecturi de sisteme de operare, administrare LINUX si Windows

Cunostinte avansate despre protocoale de retea

Cunoasterea limbajelor de programare C++, Visual Basic, Laravel, DevExpress, Utilizare ghid si SVN

 

Responsabilitati:

Scrierea codurilor in limbajele de programare: Python, Java

Administrarea bazelor de date in limbajul SQL

Raportarea periodica a activitatii

Comunicarea pro-activa cu managerul IT

 

 

Profil ideal

Abilitatea de a-si prezenta propriile idei

Abilitatea de a lucra atat independent cat si ca parte a unei echipe

Cunostiinte avansate de limba engleza

Abilitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele limita

Implicarea pro-activa in proiectele de echipa

Studii superiore in domeniul IT

Certificate care sa ateste abilitatile in limbajele de programare

Experienta in domeniul IT de minim 2 ani.

Deschis sa dobandeasca noi abilitati in domeniu

 

Beneficii:

Salariu fix + bonuri de masa

Prime de Craciun si Pasti

Program fix::00; pauza 30 min

Sarbatori legale - zile libere

Decontare transport

Camera de relaxare

Bonus la recomandarea unui nou coleg

Lucru in echipa cu profesionisti

Dobandirea cunostiintelor in domeniul IT

Cresteri salariale in functie de performanta

Participarea la evenimentele companiei (Team Building)

Interactiunea cu specialist IT

Alte avantaje in functie de implicare si performanta

 

Short description of the company

Founded in, Total Technologies is an IT company specializing in the integration of barcode technology, Vocollect and RFID, which provides customers with complete data collection and data processing solutions through integrated applications such as: Warehouse Management, Inventory of Fixed Assets, Traceability in production, Tracking goods across the distribution network, Automation of sales force and Automation of retail operations.

Platinum Official Partner in Honeywell in Romania, Total Technologies is the only authorized service center for automatic data collection equipment.

 

The INNOVATION DIGITAL-VOICE SOLUTION IN SUPPLY CHAIN 2018 is awarded to Total Technologies at EXPO Tranzit, held April 26-27 in Cluj.

 

 

Facebook

Twitter

LinkedIn

Requirements:

Advanced knowledge of programming languages: Python, Java

1-2 years experience in the SQL language database

Graduate of higher education

Proactive engagement

Relevant experience in developing and integrating programming codes

Knowledge of English

Knowledge of C #, PHP, HTML, Xamarin framework, Java Script, ASP.NET, operating system architectures, LINUX and Windows administration

Advanced knowledge about network protocols

Knowledge of programming languages C ++, Visual Basic, Laravel, DevExpress, User guide and SVN

 

Responsibilities:

Writing codes in programming languages: Python, Java

Managing databases in SQL language

Periodic reporting of activity

Pro-active communication with the IT manager

 

 

Ideal profile

Ability to present your own ideas

Ability to work both independently and as part of a team

Advanced English language skills

Ability to work under pressure and adhere to deadlines

Pro-active involvement in team projects

Superior IT studies

Certificates demonstrating skills in programming languages

Experience in the IT field of at least 2 years.

Open to acquire new skills in the field

 

benefits:

Fixed salary + cash vouchers

Christmas and Easter bonuses

Fix program:; break 30 min

Legal holidays - free days

Transaction settlement

The relaxation room

Bonus at the recommendation of a new colleague

Teamwork with professionals

Acquiring IT knowledge

Wage increases according to performance

Participating in Team Events

Interaction with an IT specialist

Other benefits in terms of involvement and performance