Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Pregatirea si experienta:
 Studii medii 

Cunostinte necesare: Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice

Permis de conducere categoria B, minim 3 ani

 

Responsabilitati:
Raspunde de integritatea marfurilor preluate din firma pana la livrare, cat si de marfurile preluate de la furnizori pana la sediul firmei;
Respecta secretul de serviciu, Normele de Protectia Muncii , Prevenirea si Stingerea Incendiilor, Regulamentul de Ordine Interioara si Procedurile Interne.
Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic direct si care au legatura directa cu obiectivul postului ocupat.
Cunoasterea si respectarea in principal a urmatoarelor acte normative:
- Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice;
- Proceduri de lucru pe linie auto valabile in cadrul firmei.
 

Atrbutii principale si sarcini specifice:
Desfasoara intreaga activitate in conformitate cu principiile stabilite de firma in domeniul calitatii :
respectarea graficului de livrare;
fara reclamatii in livrare;
fara pagube materiale si accidente;
Transporta marfa in baza documentelor insotitoare (factura fiscala, aviz de insotire a marfii, proces verbal de predare/primire);
Livreaza comenzile conform programului de distributie; 
Preia comenzile din depozit pe baza de semnatura;
La preluarea comenzilor, verifica corespondenta dintre numarul de colete, tipul coletului (punga , cutie , cos) , numerele facturilor (avizelor de insotire ,etc.) existente cu cele trecute pe borderoul de livrari sau procesele verbale de predare-primire si aduce imediat la cunostinta sefului ierarhic despre orice neregula privind pregatirea acestora.

Livrare toată țara.

Disponil la deplasări in țara.