Sofer autocar

Nivel cariera

Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Limbi vorbite

engleză, română

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1359 €

Acest job nu mai este activ.

Pregătire:

Permis de conducere categoria BE CE DE.
Certificat de pregatire profesionala pentru conducator auto categoria DE eliberat de ARR.

Aptitudini si abilitati : comunicare, capacitate de organizare, capacitatea de a lucra în echipă responsabilitate decizională, gandire analitica, obiectivitate.

Atributii cnf. fisa post:

- este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;
- participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI;
- va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, atat in trafic intern si international;
- nu va conduce autovehiculul in stare de ebrietate sau obosit;
- soferului ii este interzis sa transporte alte persoane in afara celor trecute in documentele de transport (dupa caz);
- soferul va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful de birou;
- atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare intocmeste impreuna cu colegii din departamentul specific muncii, un proces verbal de constatare (la solicitarea sefilor ierarhici superiori), pe care il semneaza si il prezinta departamentului care a solicitat efectuarea procesului-verbal.;
- respectă prevederile Regulamentului Intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale conducerii;
- respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior;
- asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
- respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
- la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator, alte documente justificative, insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagrama tahograf (dupa caz, la cerere);
- la incheierea unei curse verfica starea autoturismului dupa deplasare;
- inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice toate documentele necesare rutei pe care se deplaseaza atat ale sale cat si ale autovehicului din dotare cu care efectueaza cursa;
- respectă şi aplică normele de circulaţie pe drumurile publice în ceea ce priveşte conducerea preventivă şi întreţinerea elementelor de rulare, frânare, iluminat şi păstrare a vizibilităţii.
- soferul nu are voie sa ia in incinta spatiului de condus persoane straine, este interzis sa treaca frontiera romana si cea straina a persoanelor necunoscute decat, cu acordul prealabil al angajatorului.
- la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea autovehicului;
- soferul raspunde personal de integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
- soferul raspunde personal de integritatea marfurilor transportate;
- soferul raspunde personal de cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare;
- soferul raspunde personal de intretinerea autovehiculului;
- soferul raspunde personal de efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune, etc.
- soferul raspunde personal de exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructinule prevazute in cartea tehnica a acestuia.
- intretine parcul auto apartinand angajatorului prin tinerea evidentei fiecarui autovehicul, tine evidenta persoanelor care solicita deplasarea cu fiecare autoturism in parte;
- instiinteaza din timp factorii decizionali cu privire la procurarea rovinetelor necesare deplasarii pe drumurile publice, instiintarea cu privire la procurarea politelor de asigurare, efectuarea reviziilor, efectuarea la timp a inspectiilor tehnice periodice specifice;
- sa indeplineasca alte sarcini stabilite de angajator ;