Sef serviciu intern prevenire si protectie

Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

500 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

CADRU ORGANIZATORIC: 
Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (.) îndeplineşte atribuții, sarcini și are responsabilități în domeniul securității și sănătății în muncă, apararii impotriva incendiilor;

CERINTE DE PREGATIRE PROFESIONALA:
-absolvent de studii superioare
-curs postuniversitar cu durata de minim 180 de ore in domeniul securitatii si sanatatii in munca
-curs pregatire profesionala cadru tehnic psi


CERINTE PRIVIND EXPERIENTA

-minim 1 an experienta intr-un post similar


APTITUDINI TEHNICE:
- cunoaşterea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă & gestionarea situaţiilor de urgenţă (apărarea împotriva incendiilor & protecţia civilă);
-experienta in aplicarea metodelor de evaluare a riscurilor ocupationale

APTITUDINI SOCIALE:
- bun organizator, spirit de ordine şi disciplină;;
- exigent în privinţa activităţii proprii
- concentrare şi putere de lucru în momentele critice;
- uşurinţă în comunicare, abilităţi pentru lucrul în echipă;

RESPONSABILITATI:
- Organizarea, coordonarea si conducerea activitatii pe linie de SSM la nivel central si teritorial/national pentru intreaga organizatie ;
- Actualizarea si implementarea procedurilor si regulamentelor interne privind sanatatea si securitatea in munca, conform cerintelor Legiisi HG;
 Actualizarea planului de protectie si prevenire pentru posturile de lucru ale organizatiei ;
- Gestionarea relatiei cu organele de specialitate (ITM, IGSU, etc) ;
- Realizarea evidentelor cu privire la locurile de munca cu conditii deosebite si accidente de munca; se asigura ca locurile de munca sunt dotate cu materialul necesar protectiei muncii si ca nu prezinta pericole privind SSM ;
- Gestionarea si avizarea acordarii EIP la nivel central  pentru intreaga organizatie ;
- Intocmirea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire a angajatilor, in domeniul SSM ;
- Elaborarea programului de instruire - testare la nivel central si teritorial/national pentru intreaga organizatie ;
- Verificarea periodica a modului de respectare a reglementarilor SSM de catre lucratori la nivel central si teritorial/national pentru inreaga organizatie ;
- Gestionarea relatiei cu cabinetele de medicina muncii ;
- Asigura eficienta activitatii Comitetului de securitate si sanatate in munca si colaboreaza cu reprezentantii lucratorilor pentru realizarea programelor privind imbunatatirea conditiilor de munca;
- Alte atributii si obligatii, asa cum decurg ele din cerintele Legiisi HGsi din dispozitiile managementului la cel mai inalt nivel ;

PSI:
-planificarea, organizarea si monitorizarea activitatii de prevenire si interventie in situatii de urgenta;
- controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor,
- asigurarea instruirii in domeniul situatiilor de urgenta;.
- verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate
- Conduce instructajele şi şedinţele de pregătire ale echipelor de intervenţie
- Răspunde de menţinerea în stare de operativitate/întreţinere a materialelor şi mijloacelor de intervenţie la incendiu.
- Prezintă informări si rapoarte cu privire la realizarea măsurilor pe linia apărării împotriva incendiilor, a pregătirii şi alte probleme specifice.

RESPONSABILITATI SPECIFICE :
• Intocmeste fisele individuale de instruire la angajare si face instructajul introductiv general noilor angajati;
• Distribuie fisele individuale de instruire sefilor de sectii, departamente etc, care au responsabilitatea de a face instructajul periodic;
• Verifica periodic inregistrarile din fisele individuale de instruire;
• Face verificari programate si neprogramate a respectarii normelor de ssm, aparare impotriva incendiilor; protectia mediului
• Asigura insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate ;
• Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele, declaratiile si situatiile cerute de conducerea societatii si de institutiile abilitate in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice;
• Indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa de catre Directorul General

Program: 09:00 – 17:00