Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Cerinte: - Studii superioare in domeniu
Experienta in domeniu de minim 3 ani

Atribuţiile principale si sarcinile specifice:
- Planifica activitatea de productie in sectie in functie de planul de
productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si
calitativi stabiliti.
- Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia.
- Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de
productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.
- Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor si raspunde
de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie.
- Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind
realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari.
- Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la
implementarea cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a
tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate.
- Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor
incluse in sistemul calitatii.
- Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea
politicii in domeniul calitatii.
- Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform
procedurilor si standardelor existente.
- Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen
scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de
productie.
- Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie.
- Intocmeste pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.
- Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul
din subordine.
- Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor
angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor.
- Stabileste conform structurii organizatorice sarcinile si responsabilitatile
personalului din subordine, in baza fiselor de post.
- Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

Se ofera salariu atractiv.