Acest job nu mai este activ.

Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

Bulevardul Revoluției, Arad

Acest job nu mai este activ.

Cerinte: - Studii superioare in domeniu
Experienta in domeniu de minim 3 ani

Atribuţiile principale si sarcinile specifice:
- Planifica activitatea de productie in sectie in functie de planul de
productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si
calitativi stabiliti.
- Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia.
- Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de
productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.
- Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor si raspunde
de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie.
- Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind
realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari.
- Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la
implementarea cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a
tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate.
- Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor
incluse in sistemul calitatii.
- Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea
politicii in domeniul calitatii.
- Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform
procedurilor si standardelor existente.
- Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen
scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de
productie.
- Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie.
- Intocmeste pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.
- Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul
din subordine.
- Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor
angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor.
- Stabileste conform structurii organizatorice sarcinile si responsabilitatile
personalului din subordine, in baza fiselor de post.
- Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

Se ofera salar atractiv.


Acest job nu mai este activ.