Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/adresele jobului

Recrutez candidati dispusi sa se relocheze

Da


Responsabilităţile importante:

• Intocmeste registrul de casa in softul contabil;
• Intocmeste monetarul aferent soldului de casa, la sfarsitul zilei de lucru;
• Efectueaza operatiunile de casa prevazute de procedurile in vigoare;
• Intocmeste si inregistreaza in softul contabil deconturile de cheltuiesi si ordinele de deplasare cu respectarea procedurilor in vigoare;
• Se asigura de faptul ca documentele primite de la angajati sub forma de deconturi de cheltuieli si ordine de deplasare sunt corect, complet intocmite;
• Verifica zilnic in momentul primirii banilor de la casieri si incasatori de teren, borderourile intocmite de acestia cu chitantele anexate la borderouri si monetarul cu predarea banilor si de asemenea cu banii primiti;
• Intocmeste dispozitiile de plata si de incasare;
• Intocmeste foaia de varsamant si depune zilnic la banca in contul curent si sa inregistreze apoi in registrul de casa din softul contabil foile de varsamint aferente acestor depuneri zilnice;


Profilul candidatului:

• Studii superioare;
• Minim 3 ani experienţă în activităţi care implică lucrul în relaţii cu clienţii şi lucrul cu banii;
• Minim 3 ani experienţă în activităţi de vânzare a serviciilor;
• Cunoştinţe utilizare PC: Windows, MS Office, Baze de date, Aplicaţii online şi Internet;
• Abilităţi excelente de comunicare şi persuasiune;
• Abilităţi de lucru cu cifre;
• Rezistenţa la stres şi activităţi repetitive;
• Persoana ordonată şi organizată;
• Orientare către detalii şi promptitudine în oferirea răspunsurilor;
• Orientare către client;
• Disponibilitate de învăţare continuă, flexibilitate şi deschidere la nou.