Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

UNITATEA: . ATLANTIS MAR GROUP .

 

POSTUL: Scafandru 

POZIŢIA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMPANIEI

a) - Compartimentul: SCAFANDRI

Postul se află în subordinea: Administrator și Șef de scufundare

DESCRIEREA, ROLUL ȘI OBIECTIVELE POSTULUI

 Scafandrii desfășoară activități sub suprafața apei utilizând aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara și înlătura echipamente și structuri, efectuează, supraveghează, testează și iau probe, armeaza explozibile, fotografiază structuri sau viața marină ori găsesc și recuperează obiecte și persoane dispărute. Ei inspectează și instalează diverse porțiuni din structuri imerse mai mari. Unii dintre scafandri se specializează pe inspectarea barajelor și a țevilor subacvatice. Scafandrii pot desfășura operațiuni în porturi, pot inspecta zone ale vaselor și navelor, aflate sub linia de plutire. Activitățile de ranfluare implică localizarea și recuperarea obiectelor / navelor de pe fundul mării sau lacurilor, precum și în unele ape curgătoare. Scafandri pot desfașura activități de instruire a altor scafandri, precum a celor interesați de a desfășura scufundări în scop recreativ, ca sport sau ca hobby.

Scafandrii trebuie să fie orientați către siguranța. Ei trebuie să dorească și să fie în măsura să țină echipamentul în stare bună, să facă eventualele reparații și să inspecteze toate obiectele înainte de scufundare. Lucrul poate implica reparații mecanice sau sudură subacvatică, deci scafandri trebuie să aibă o bună dexteritate a mâinilor și coordonare. Ei trebuie să fie vigilenți permanent și să urmărească în permanență valvele echipamentului, precum și împrejurimile. Trebuie să recunoască eventualitatea unui pericol, înainte de a fi prea târziu pentru a interveni corectiv. Scafandri trebuie să-și gestioneze cu grijă timpul, pentru a își asigura suficient aer în butelii, astfel încât să poată reveni la suprafață în condiții de siguranță.

 CERINŢELE POSTULUI:

Studii: minim studii medii încheiate

Alte cunoştinţe: experiența într-o poziție similară

Limbi străine: limba engleză – mediu (preferabil);

Aptitudini: gândire analitică, rezistență la stres, răspundere promptă la cerințe, lucru în echipă, empatie, seriozitate, punctualitate;

Perioada de probă : 2 luni

  RELAŢII:

aIerarhice: Este subordonat direct Administratorului și Șefului de scufundare. Nu are angajați îubordine;

Funcţionale:

- În cadrul departamentului: relații de colaborare cu ceilalți membri ai echipei

- Externe: relații cu membri celorlalte departamente, relații cu clienții și părțile implicate în desfășurarea activităților.

ATRIBUŢII ŞI SARCINI:

 1. Generale:
 • Răspunde administrativ, material și civil pentru corecta îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Răspunde administrativ, material și civil de calitatea lucrărilor pe care le prestează;
 • Răspunde administrativ, material și civil de corectitudinea înregistrărilor informațiilor prezentate în rapoartele tehnice;
 • Răspunde administrativ, material și civil pentru punerea în practică, cu bună credință, a prezentei fișe de post.

Specifice:

 

 • Verifică și întreține echipamentele de scufundare, cum ar fi costume,căști, măști, butelii de aer, veste, sau indicatoare.
 • Ia măsuri de precauție adecvate de siguranță, cum ar fi monitorizarea lungimi de scufundare și adâncimi și înregistrarea cu autoritățile înainte de începerea scufundării.
 • Coboară în apă cu ajutorul scafandrilor de suprafață, folosind costume de scufundare uscate sau umede.
 • Comunică cu colegii de la suprafața în timpul desfășurării activităților subacvatice, folosind comunicațiile specifice.
 • Efectuează tăiere și sudură subacvatică, folosind echipamente subacvatice de tăiere și sudură.
 • Operează echipamentele de fotografiere și înregistrare a lucrărilor subacvatice în condiții de siguranță, operează cu sonarul  sau echipamentele aferente pentru a inspecta structurile subacvatice.
 • Plasează de armături sau saci de nisip pentru a oferi sprijin pentru structuri, cum ar fi docuri, poduri, batardouri sau platforme.
 • Verifică structurile navelor, sisteme de navigație, prize de fund sau elice, conducte, submarine, cabluri, sau sistemul de canalizare, folosind sistemul de televiziune cu circuit închis, aparatul de fotografie, și echipamente de testare.
 • Instalează, inspectează sau repară conducte, instalații sau fundații de piloni sau poduri.
 • Efectuează activități legate de căutare și salvare subacvatică, recuperare, sau operațiunile de curățare.
 • Scoate obstacole din filtre folosind scule pneumatice sau electrice de mână.
 • Efectuează control nedistructiv.
 • Supraveghează sau acorda suport altor scafandri, inclusiv scafandri recreaționali.
 • Asigură și pregătește zonele pentru instruirea periodică sau pentru scufundările de agrement. Oferă asistență și instructaj scafandrilor recreaționali.
 • În cazul deținerii unui carnet de conducere, asigură deplasarea proprie și/sau a echipei de scafandri la și de la locul activității.
 • Răspunde și altor solicitări conexe celor din prezenta fișă de
 1. Personale

Abilitatea generală de învățare

Aptitudinea de a asimila informații noi, de a le reorganiza și de a opera cu aceste informații în rezolvarea de probleme. Cuprinde concentrarea atenției și rezistența la interferență; capacitate de organizare a informațiilor în memorie, inhibiția cognitivă și memoria de scurtă durată; și o componentă de operare, aceasta implicând: raționamentul analititransfer analogic, memorie de lucru și flexibilitatea în categorizare.

Aptitudinea verbală

Abilitatea de a citi și a înțelege informații și idei prezentate verbal sau în scris, precum și organizarea informațiilor într-un discurs coerent, abilitatea de a prezenta verbal sau scris informațiile dorite.

Aptitudinea numerică

Capacitatea de a înțelege și opera cu conținuturi numerice, rapiditatea și corectitudinea de realizare a calculelor matematice simple.

Aptitudinea spațială

Capacitatea de a genera, reține și transforma imagini vizuale abstracte, manipularea și organizarea informației spațiale.

Aptitudinea de percepție a formei

Capacitatea de a achiziționa și organiza informații vizuale: discriminarea unui obiect de fond, identificarea poziției în spațiu a obiectelor (stimulilor), abilitatea de detecție a constanței formei și perceperea detaliilor.

Rapiditatea în reacții

Abilitatea de a răspunde repede (cu mâna, degetul sau piciorul) la un stimul (lumina, sunet, imagine, mișcare), când acesta apare.

Capacitatea decizională

Raționalitatea decidentului, capacitatea de a alege alternativa cea mai rațională dintr-o mulțime de variante disponibile.

Cerințe privind personalitatea

Amabilitate

Abilitatea de a se comporta politicos. Bunăvoință, atitudine amabilă, politețe, gentilețe.

Extraversie

Abilitatea de a socializa cu cei din jur, de a avea inițiativă, de a căuta acțiunea. Menținerea de relații cu cei din colectiv.

Conștiinciozitate

Însușirea de a fi conștiincios; corectitudine, seriozitate, scrupulozitate. Comportamente orientate spre scopuri clar delimitate, exigență, meticulozitate, rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conștientizarea regulilor.

Stabilitate emoțională

Abilitatea de a menține echilibrul emoțional și în situații de stres fără a prezenta manifestări extreme și neconcordante cu situația.

Autonomie-independență

Capacitatea de a judeca lucrurile și a actiona în mod independent, neinfluențat de alții în condiții de libertate deplină.

 

  LIMITE DE COMPETENŢĂ:

  1. de decizie: decide asupra oportunităţii lucrărilor şi activităţilor proprii din domeniul său de activitate;
  2. de reprezentare:

- exercită atribuţii delegate de şeful direct şi de către conducerea organizației;

- pe perioada concediilor şi a deplasărilor în interes de serviciu va fi înlocuit de un alt scafandru cu aprobarea directulului general;

  1. de semnătură/ avizare: semnează lucrările întocmite, stabilite prin fişa postului;