RMC - REPREZENTANT MANAGEMENTUL CALITATII

Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

100 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

1. Participă activ la elaborarea politicii şi a obiectivelor organizaţiei în domeniul managementului calităţii.
2. Elaborează Procedurile generale ale SMC (sistemului de management al calităţii) şi
gestionează manualul calităţii şi procedurile generale.
3. Răspunde de functionarea SMC şi de respectarea cerinţelor standardului de referinţa şi de respectarea cerinţelor organismului de certificare.
4. Este reprezentantul organizaţiei pe parcursul desfaşurării auditurilor de supraveghere şi a celor de recertificare întreprinse de organismul de certificare.
5. Este reprezentantul organizaţiei în probleme care vizează standardizarea; asigură colaborarea cu ASRO.
6. Este responsabil pentru efectuarea stagiilor de instruire a personalului organizaţiei in domeniul
managementului calităţii, în domeniul managementului general stagii cerute de standardul de referinţă şi de funcţionare SMC.
7. Întreprinde acţiuni corective pentru remedierea neconformităţilor identificate la: auditurile de certificare, recertificare şi supraveghere efectuate de organismul de certificare precum şi la diverse alte evaluari interne- externe.
8. Actualizează documentaţiei SMC în funcţie de solicitările standardului de referinţă (SR EN ISsolicitările organismului de certificare sau în funcţie de modificările proceselor operaţionale desfăţurate în organizaţie.
9. Coordonează efectuarea studiilor de evaluare a furnizorilor, a studiilor de evaluare a satisfacţie clienţilor şi personalului organizaţiei.
10. Monitorizează capabilitatea proceselor, serviciilor şi initiază studii privind evoluţia calităţii şi stabileşte direcţiile de îmbunatpţire.
11. Supraveghează modul în care sunt respectate prevederile procedurilor sistemului de management al calităţii şi asigură consilierea personalului pentru implementarea corecta a prevederilor SMC.
12. Desfaşoară sedinţele de analiză de management a SMC în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă şi cu cerinţele procedurii definite în documentaţia SMC şi se asigură de îmbunatăţirea eficacităţii SMC.
13. Asigură derularea tuturor studiilor necesare monitorizării funcţionarii SMC, analizează eficacitatea şi eficienţa măsurilor întreprinse pentru eliminarea neconformităţilor.
14. Raportează Directorului General orice anomalii în funcţionarea SMC şi stabileşte necesităţile de îmbunatatire.
15. Monitorizarea reclamaţiilor şi sugestiilor clienţilor şi partenerilor.
16. Realizare de rapoarte privind activitatea departamentului calitate.