Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani), Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză, română

Adresa/ adresele jobului

București


Obiective specifice activitatii:

 • Identificarea, analizarea, monitorizarea si evaluarea riscurilor semnificative pentru a preveni impactul major asupra activitatii Bancii din cauza pierderilor neplanificate si necontrolate.
 • Efectuarea activitatilor specifice de monitorizare si raportare a riscurilor.
 • Informarea superiorului ierarhic si/sau a conducerii Bancii asupra oricarui risc semnificativ, alerta sau depasire de limita si cu privire la orice potential element de criza.

 Sarcini si activităţi specifice:

 • Efectueaza analize si evalueaza permanent portofoliul;
 • Asigura suportul privind riscul de creditare si riscurile financiare in conformitate cu criteriile definite;
 • Asigura si monitorizeaza raportarea referitoare la riscuri (provizioane si rate restante, expuneri si calitatea portofoliului – clasificare, segmentarea portofoliului, alti indicatori de risc);
 • Asigura un proces corespunzator de provizionare si corectitudinea clasificarii debitorilor;
 • Raportari privind adecvarea capitalului si alte raportari standard – asigura clarificarea specificatiilor de raportare si coopereaza cu personalul implicat pentru procesarea corecta a rapoartelor;
 • Analizeaza periodic expunerile si raporteaza orice deteriorare in calitatea acestora; monitorizeaza expunerile sensibile si declasificate;
 • Monitorizeaza si analizeaza expunerile mari, creditele acordate in conditii de favoare si tranzactiile cu parti afiliate;
 • Supervizeaza conformitatea cu limitele de contrapartida;
 • Supervizeaza conformitatea cu limitele pozitiei pe dealer si pe Banca;
 • Emite alerte privitoare la necesitatea de a restrictiona limitele de contrapartida si cele de produs pentru prevenirea/reducerea riscurilor;
 • Efectueaza simulari de criza privind riscurile de credit si financiare;
 • Urmareste indicatorii de risc si consiliaza pe superiori privind semnalele de deteriorare sau riscurile inalte detectate;
 • Raporteaza evenimentele ne-conforme pe care le detecteaza in desfasurarea activitatii;
 • Elaboreaza si actualizeaza procedurile specifice activitatii desfasurate;
 • Administrează / actualizează aplicaţiile informatice aflate in gestiunea Serviciului de Monitorizare si Raportare a Riscurilor (mai concret, provizionare, adecvare capital, gestiune grupuri de debitori, gestiune expuneri mari etc.).

 Competente / studii necesare:

 • Excelente cunoştinţe economice si tehnice si experienţa corespunzătoare in aria de responsabilitate.
 • Foarte bună cunoaştere si experienţa in privinţa operaţiunilor bancare, regulamentelor şi normelor bancare, precum si a cadrului legal în vigoare
 • Cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat)
 • Experienţa relevanta într-o poziţie similara de min 3 ani
 • Utilizarea programelor de editare text (de ex. Microsoft Word), de gestiune a bazelor de date (de ex. Microsoft Excel sau Access), de realizare a prezentărilor (de ex. Power Point)
 • Studii superioare absolvite in domeniul economic
 • Reprezintă un avantaj cursurile de specializare: managementul riscurilor bancare, raportare prudentiala, legislaţie bancară, limbi străine etc.