Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

500 €


Candidatul ideal

Candidatul trebuie sa fie obligatoriu absolvent al Facultatii de Instalatii - Instalatii pentru constructii.
Aptitudini: sociabil, serios, punctual, spirit bun de conducator si coordonator.

Descrierea jobului

Executia lucrarilor de instalatii speciale industriale, de incalzire, sanitare, ventilatii, climatizare, conform proiectelor de executie.
Responsabilitati:
Dezvoltă, administrează, conduce şi duce la îndeplinire proiecte, pornind de la stadiul de propunere până la nivelul de îndeplinire a profitului propus a termenelor de execuţie, a standardelor de calitate şi pentru atingerea unui nivel superior al satisfacţiei beneficiarului final/ clientului;
Monitorizează si actualizează etapele proiectului si bugetul acestuia;
Pregăteşte, procesează şi verifica autorizaţii şi avize;
Coordonează activitatea contractorilor şi subcontractoriilor cu care societatea trebuie să colaboreze in cadrul proiectului;
Implementează procesul de dezvoltare a proiectului, întocmeşte şi pregăteşte contractele (dupa caz), registrele tehnice şi toată documentaţia necesară pentru a lansa proiectul pornind de la fazele iniţiale şi implementând direcţiile şi etapele principale ale dezvoltării proiectului;
Realizează o calculaţie de cost detaliată şi riguroasă ţinând cont atât de resursele umane cât şi de resursele materiale necesare fiecărei etape ale proiectului;
Participarea la elaborarea situatiei de lucrari real executate in santier si sustinerea lor in fata beneficiarului (dupa caz), in cadrul proiectului;
Realizează întâlniri ca unic reprezentant oficial al societatii, ori de cate ori este nevoie atât cu beneficiarul sau reprezentantul acestuia, cât şi cu departamentele proprii (proiectare, oferta, service);
Asigură aprovizionarea materiilor prime care trebuie livrate în timp util in coordonare cu departament aprovizionare si ofertare si raspunde de buna gestionarea lor pe tot parcursul derularii contractului;
Dezvoltă şi aduce la cunoştinţa toate modificările necesare de comenzi si costuri în conformitate cu cerinţele actuale de la faţa locului;
Se asigură că toate problemele ivite pe parcursul derulării proiectului sunt rezolvate în cele mai bun mod, în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri;
Supravegheaza montarea echipamentelor si a instalatiilor specifice conform proiectelor de executie;
Intocmeste lista lucrarilor suplimentare de executie si le supune aprobarii directorului de executie;
Identifică şi implementează procesele şi procedurile din fazele de derulare a proiectului pe care le coordonează, astfel încât toate priorităţile sunt tratate corespunzător şi termenele intermediare ale lucrărilor sunt duse la bun sfârşit în condiţii de calitate superioară;
Coordonează resursele şi activităţile pentru a minimiza la maximum costurile şi pentru a mări productivitatea. Identifică şi rezolvă problemele care apar pe parcurs;
Completeaza in fiecare zi Anexa la fisa de lucrare si transmite spre aprobare la seful locului de munca;
Completeaza saptamanal fisa de lucrare necesara pentru intocmirea situatiilor de lucrării si a se asigura facturarea/ încasarea corespunzătoare pe etape de proiect;
Pregăteşte, raportează si previzionează din timp orice modificare a etapelor de desfăşurare a proiectului si le transmite departamentului de proiectare;
Raspunde de integritatea si buna functionare a sculelor, echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport din dotarea echipei din subordine;
Raspunde de disciplina muncii si comportamentul professional al echipei din subordine echipe
Raspunde de respectarea normelor de mediu si de SSM si SU pentru intreaga echipa din subordine;
Culege si transmite date de comunicare intre evantualii parteneri subcontractori;
Participa la intocmirea si predarea catre beneficiar a tuturor documentelor conform Legilor si Normativelor in vigoare (Cartea constructiei);
Responsabilitatile responsabilului de proiect inceteaza la expirarea perioadei de garantie;
Raspunde disciplinar si material prin nerespectarea atributiilor din fisa de post.

2. Activitati de Raportare /Comunicare:

. Raporteaza sefului direct problemele aparute in derularea activitatilor curente ale postului si solutii de rezolvare a acestora:
. Raporteaza sefului direct despre indeplinirea obiectivelor specifice postului, depasirea sau neandeplinirea sarcinilor/indicatorilor planificati;
. Comunica cu ceilalti membri ai departamentului si ai firmei pentru indeplinirea activitatilor specifice postului;
sefului direct propuneri de imbunatatire a activitatii curente, eficientizare a unor operatii prin adaugarea unor etape sau eliminarea activitatilor inutile sau care genereaza pierderi de timp;

Beneficii: Se vor stabilii la interviu.