Responsabil populație - documentatie urbanism

Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

500 - 1000 €


Responsabil informare și consultare populație pentru documentatia de urbanism

Ce vei face?

Vei asigura o maximă vizibilitate şi transparentă a informaţiilor specifice consultării şi informării publice referitoare la proiectele de urbanism în desfăşurare.

Sarcini şi responsabilităţi

 • Vei coordona redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe bâzan Ordinului nrInformarea şi consultarea publicului, Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
 • Vei  gestiona  activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare
 • Vei fi persoana de contact din partea societăţii pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului.
 • Vei formula corespunzător toate informaţiile necesare dezbaterilor publice şi vei utiliza toate canalele disponibile de comunicare pentru a le disemina informaţiile referitoare la proiectele în curs (inclusiv organizarea  conferinţelor de presă / dezbaterillor publice stabilite împreună cu Primăria).
 • Vei întocmii rapoarte de consultare a populaţiei;
 • Vei implica publicul în toate etapele necesare implementării unui proiect de urbanism: etapă pregătitoare, etapa elaborării propunerilor, etapa aprobării PUZ-ului.
 • Vei elabora comunicatele de presă în consultare cu Primăria, identificarea canalelor optime de consultare,  folosirea  mijloacelor de comunicare pentru a informa, promova şi consulta populaţia asupra proiectelor de (clipuri publicitare / bannere / anunţuri ziar);
 • Vei elabora strategia de consultare a populaţiei, care să conţină şi mijloacele de informare
 • Vei răspunde tuturor solicitărilor scrise pe care le primeşte, constituind un nod unic de comunicare cu instituţiile publice (primarii), persoane fizice/juridice interesate de proiectele în derulare.
 • Vei consulta cu regularitate toate schimbările sau actualizările survenite într-un proiect.
 • Vei respecta standardele şi procedurile de lucru VEGO.

Te potriveşti perfect dacă

 • Ai cunoştinţe solide juridice.
 • Ai cunoştinţe avansate de utilizare a programelor speciale legislative (Indaco Lege, Legis, Legalis etc.).
 • Ai cunoștințe de operare pe calculator.
 • Ai abilitatea de transmitere și interpretare a informațiilor
 • Cunoaști cel puțin o limbă străină de circulație internațională.
 • Ai capacitate de lucru cu termene limită.
 • Ești atent la detalii.
 • Ai capacitate de analiză și sinteză, capacitate de deducție logică.

Constituie avantaj dacă

 • Cunoști procedurile legale aferente procesului de consultare a populaţiei în cadrul avizării şi aprobării documentaţiei de urbanism
 • Ai experienţă în PR
 • Ai bune abilităţi de comunicare şi marketing
 • Ai cunoştinţe de urbanism (legislaţie)
 • Ai experienţă în relaţionarea cu clienţii/instituţiile publice

Ce îţi oferim?

 • salariu competitiv
 • o mulţime de proiecte variate care te aşteaptă
 • o echipă prietenoasă şi deschisă
 • bunăvoinţă şi sprijin
 • promitem solemn că nu îţi vom face statuie, dar te vom ajuta să creşti.

 

 


 • Interviu online
 • Care sunt asteptările dumneavoastră salariale?
 • În câte zile sunteți disponibil/ă să începeți colaborarea cu noi?