Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză


Descrierea jobului

Elaborează/actualizează instrucțiunile proprii pentru completarea și/ sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă  si protectia mediului.

Asigură implementarea cerințelor legale, a procedurilor interne si a altor cerințe aplicabile din domeniul securității si sănătății in muncă si protectiei mediului .

Propunemăsuri de îmbunătățire a siguranței in muncă, si a protectiei mediului pentru menținerea si respectarea cerințelor legislative naționale, a procedurilor interne si ale standardelor companiei in domeniile de activitate reglementate.

Efectuează instruirea in domeniul SSM si protectiei mediului a personalului contractorilor înainte de începerea lucrărilor executate de către aceștia in baza contractelor încheiate.

In situatia unor activitati de modernizare/extindere pregateste  documentatia tehnica pentru obtinerea/revizuirea actelor de reglementare – dupa caz.

Pregateste si transmite  catre autoritatile publice din domeniul protectiei mediului rapoartele specifice solicitate de catre reprezentantii acestora ori de catre de lege.

Cerinte

Absolvent studii superioare, profil tehnic sau de protectia mediului.
Experienta: minim 3 ani în domeniu.

Cunoștințe tehnice specifice domeniului industrial.

Cunoștințe privind legislatia în domeniile SSM  si Protectia Mediului.

Cunoștințe de operare calculator (MS Office).

Cunostinte privind standardele  SR EN ISO 18001:SR EN 14001:onstituie avantaj).

Competente:abilități  de organizare eficientă a activității;

abilități de învățare și ușurință în adaptarea la situații noi;

apacitate de analiză și spirit de observare dezvoltat;

abilități de instruire, de comunicare (scris/oral) și de lucru în echipă;

erseverență și seriozitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu;

atitudine proactiva, gandire analitica, capacitate de lucru