Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


BNR CENTRALA

1 POST DE REFERENT DE SPECIALITATE (SPECIALIZARE IT) LA DIRECȚIA OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ, SERVICIUL OPERAŢIUNI DE POLITICĂ MONETARĂ

 

INSCRIEREA CANDIDAŢILOR
INFORMAŢII DETALIATE privind condiţiile de participare, documente necesare, procedura de desfăşurare a procesului de recrutare, tematică şi bibliografie sunt disponibile accesând pagina de internet a Băncii Naționale a României calea BNR/Carieră/Posturi vacante/Referent de specialitate (Specializare IT)/Direcția Operațiuni de Piață/Serviciul operaţiuni de politică monetară, termen limită pentru primirea aplicaţiilor 20 februarie 2019.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII se transmit, exclusiv, pe adresa de e-mail menţionată pe pagina de internet a BNR până la data de 20 februarie 2019 (inclusiv). Aplicaţiile prin intermediul platformei Bestjobs NU SUNT CONSIDERATE VALIDE.

Menţionăm că Banca Naţională a României nu va procesa datele personale incluse în conţinutul CV-urile transmise prin intermediul platformei Bestjobs.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență la una din următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică și Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospațială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Infomatică Economică sau absolvent al altor universități cu profil tehnic;
 • experiența în implementarea și întreținerea unor sisteme informatice de procesare automată a tranzacțiilor (ex. STP) constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare a pachetului Microsoft Office şi de dezvoltare (Access, Excel, SQL, VBA);
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • capacitate de analiză, sinteză, asimilare rapidă a informaţiei;
 • capacitate de concentrare şi de luare rapidă a deciziilor în condiţii de stres şi sub presiunea timpului.

 Alte condiţii de înscriere
• declararea calității de angajat în Banca Naţională a României a rudelor până la gradul al doilea şi/sau a soţului/soţiei. Aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese;
• să nu fi  participat la mai mult de 3 procese de recrutare organizate de Banca Naţională a României, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei;

• să nu fi fost declarat respins la interviul susţinut cu reprezentanţii Direcţiei resurse umane sau la interviul susținut cu reprezentanții structurii de specialitate, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei.

 

Descrierea jobului:

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură suport pentru sistemul integrat de prelucrare automatizată a operaţiunilor efectuate pe pieţele financiare internă şi internaţională - Straight Through Processing;
 • administrează sistemul STP (Straight Through Processinginterfeţe etc.);
 • participă la dezvoltarea şi implementarea în Banca Naţională a României a diverselor proiecte care au impact asupra activității privind operaţiunile de politică monetară realizate atât tn-house cât şi cu sprijinul unor furnizori și prestatori de servicii externi;
 • asigură funcționarea şi dezvoltarea corespunzătoare a aplicațiilor informatice implementate în cadrul direcției cu suportul acordat de către Direcția servicii informatice, pentru susținerea activității direcției.

   

  PRECIZĂRI
  • niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR;
  • transmiterea documentelor prin e-mail (pe adresa ) nu determină înscrierea implicită în procesul de recrutare;
  • confirmarea înscrierii realizată în urma verificării îndeplinirii condiţiilor solicitate se face exclusiv prin transmiterea de către Direcţia Resurse Umane a unui e-mail în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.