Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


2 POSTURI DE REFERENT DE SPECIALITATE LA DIRECȚIA REGLEMENTARE ȘI AUTORIZARE, SERVICIUL REGLEMENTARE PRUDENȚIALĂ BANCARĂ 1

 

INSCRIEREA CANDIDAŢILOR
INFORMAŢII DETALIATE privind condiţiile de participare, documente necesare, procedura de desfăşurare a procesului de recrutare, tematică şi bibliografie sunt disponibile accesând pagina de internet a Băncii Naționale a României calea BNR/Carieră/Posturi vacante/Referent de specialitate/ Reglementare și Autorizare/ Serviciul Reglementare Prudențială Bancară, termen limită pentru primire a aplicaţiilor 20 decembrie 2018.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII se transmit, exclusiv, pe adresa de e-mail menţionată pe pagina de internet a BNR până la data de 20 decembrie (inclusiv). Aplicaţiile prin intermediul platformei Bestjobs NU SUNT CONSIDERATE VALIDE.

Menţionăm că Banca Naţională a României nu va procesa datele personale incluse în conţinutul CV-urile transmise prin intermediul platformei Bestjobs.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice;
 • studii de master absolvite cu examen de disertaţie, pentru absolvenţii sistemului Bologna;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet);
 • cunoaşterea aprofundată a limbii engleze;
 • abilităţi de analiză şi sinteză;
 • experienţa profesională relevantă în domeniul financiar-bancar, pe o poziţie cu studii superioare, constituie un avantaj;
 • o specializare universitară în domeniul științelor juridice, constituie un avantaj.

 

Alte condiţii de înscriere
• declararea calității de angajat în Banca Naţională a României a rudelor până la gradul al doilea şi/sau a soţului/soţiei. Aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese;
• să nu fi  participat la mai mult de 3 procese de recrutare organizate de Banca Naţională a României, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei;

• să nu fi fost declarat respins la interviul susţinut cu reprezentanţii Direcţiei resurse umane sau la interviul susținut cu reprezentanții structurii de specialitate, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei.

 

Descrierea jobului:

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea proiectelor de reglementări prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit în concordanţă cu cerinţele legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene (directive, regulamente, standarde tehnice, ghiduri) în domenii referitoare la administrarea riscurilor bancare;
 • participă la elaborarea de analize de necesitate şi oportunitate în vederea asigurării armonizării cu cele mai bune practici la nivel european şi internaţional în domeniul reglementării administrării riscurilor bancare;
 • participă la elaborarea propunerilor de poziţii ale Băncii Naţionale a României referitoare la proiectele de reglementări UE pe aspecte care ţin de atribuţiile serviciului, inclusiv prin participarea la lucrările grupurilor de lucru de la nivelul instituţiilor europene;
 • participă la întocmirea rapoartelor, buletinelor şi a altor materiale ale Băncii Naţionale a României, pe aspecte care ţin de atribuţiile serviciului;
 • participă la soluţionarea corespondenţei primite pe problematici care ţin de resortul serviciului.

 

PRECIZĂRI
• niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR;
• transmiterea documentelor prin e-mail (pe adresa ) nu determină înscrierea implicită în procesul de recrutare;
• confirmarea înscrierii realizată în urma verificării îndeplinirii condiţiilor solicitate se face exclusiv prin transmiterea de către Direcţia Resurse Umane a unui e-mail în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.