Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


BNR CENTRALA

2 posturi de REFERENT DE SPECIALITATE  (infrastructuri piețe financiare) LA DIRECȚIA MONITORIZARE A INFRASTRUCTURILOR PIEȚEI FINANCIARE ȘI A PLĂȚILOR, SERVICIUL MONITORIZAREA INFRASTRUCTURILOR PIEȚEI FINANCIARE

 

INSCRIEREA CANDIDAŢILOR
INFORMAŢII DETALIATE privind condiţiile de participare, documente necesare, procedura de desfăşurare a procesului de recrutare, tematică şi bibliografie sunt disponibile accesând pagina de internet a Băncii Naționale a României - Referent de specialitate – calea BNR/Carieră/Posturi vacante/Referent de specialitate (2 posturi) Direcţia Monitorizare a Infrastructurilor Pieței Financiare și a Plăților/ Serviciul monitorizarea infrastructurilor pieței financiare, termen limită pentru primire a aplicaţiilor 5 noiembrie 2018.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII se transmit, exclusiv, pe adresa de e-mail menţionată pe pagina de internet a BNR până la data de 5 noiembrie 2018 (inclusiv). Aplicaţiile prin intermediul platformei Bestjobs NU SUNT CONSIDERATE VALIDE.

Menţionăm că Banca Naţională a României nu va procesa datele personale incluse în conţinutul CV-urile transmise prin intermediul platformei Bestjobs.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
 • studiile de master absolvite cu examen de disertație (pentru absolvenții sistemului Bologna) sau studii universitare de doctorat sau MBA constituie un avantaj;
 • experiență profesională în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat.

 

Alte condiţii de înscriere
• declararea calității de angajat în Banca Naţională a României a rudelor până la gradul al doilea şi/sau a soţului/soţiei. Aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese;
• să nu fi  participat la mai mult de 3 procese de recrutare organizate de Banca Naţională a României, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei;

• să nu fi fost declarat respins la interviul susţinut cu reprezentanţii Direcţiei resurse umane sau la interviul susținut cu reprezentanții structurii de specialitate, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei.

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la autorizarea și monitorizarea permanentă și periodică a sistemelor de decontare și compensare și a contrapărților centrale, inclusiv a administratorilor şi participanţilor la acestea;
 • propune recomandări, măsuri de remediere cu termene de implementare și sancțiuni adresate entităților monitorizate și supravegheate;
 • propune și/sau participă la elaborarea politicilor, proiectelor legislative și de reglementări în domeniile: (i) sistemelor de decontare și compensare, contrapărților centrale și (ii) participanților la acestea;
 • rezolvă corespondenţa primită privitor la aplicarea reglementărilor referitoare la sisteme de decontare și contrapărți centrale;
 • colectează și validează date statistice privind sistemele de decontare și compensare a operaţiunilor cu instrumente financiare și contrapărțile centrale;
 • colaborează la întocmirea rapoartelor, buletinelor şi a altor materiale ale Băncii Naţionale a României;
 • participă la grupuri de lucru constituite la nivel naţional şi la nivelul instituţiilor Uniunii Europene în domeniul infrastructurilor pieței financiare;
 • contribuie la celelalte activități de elaborare a politicilor, reglementare, autorizare, monitorizare și supraveghere desfășurate în cadrul serviciului.

 

PRECIZĂRI
• niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR;
• transmiterea documentelor prin e-mail (pe adresa ) nu determină înscrierea implicită în procesul de recrutare;
• confirmarea înscrierii realizată în urma verificării îndeplinirii condiţiilor solicitate se face exclusiv prin transmiterea de către Direcţia Resurse Umane a unui e-mail în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.