Referent de specialitate (instrumente plata)

Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


BNR CENTRALA

2 posturi de REFERENT DE SPECIALITATE  (instrumente de plată) LA DIRECȚIA MONITORIZARE A INFRASTRUCTURILOR PIEȚEI FINANCIARE ȘI A PLĂȚILOR, SERVICIUL MONITORIZARE A PLĂȚILOR ȘI INSTRUMENTELOR DE PLATĂ

 

INSCRIEREA CANDIDAŢILOR
INFORMAŢII DETALIATE privind condiţiile de participare, documente necesare, procedura de desfăşurare a procesului de recrutare, tematică şi bibliografie sunt disponibile accesând pagina de internet a Băncii Naționale a României - Referent de specialitate – calea BNR/Carieră/Posturi vacante/Referent de specialitate (2 posturi) Direcţia Monitorizare a Infrastructurilor Pieței Financiare și a Plăților/ Serviciul monitorizare a plăților și instrumentelor de plată, termen limită pentru primire a aplicaţiilor 19 decembrie 2018.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII se transmit, exclusiv, pe adresa de e-mail menţionată pe pagina de internet a BNR până la data de 19 decembrie 2018 (inclusiv). Aplicaţiile prin intermediul platformei Bestjobs NU SUNT CONSIDERATE VALIDE.

Menţionăm că Banca Naţională a României nu va procesa datele personale incluse în conţinutul CV-urile transmise prin intermediul platformei Bestjobs.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
 • studiile de master absolvite cu examen de disertație (pentru absolvenții sistemului Bologna) sau studii universitare de doctorat sau MBA constituie un avantaj;
 • experiență profesională în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat.

 

Alte condiţii de înscriere
• declararea calității de angajat în Banca Naţională a României a rudelor până la gradul al doilea şi/sau a soţului/soţiei. Aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese;
• să nu fi  participat la mai mult de 3 procese de recrutare organizate de Banca Naţională a României, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei;

• să nu fi fost declarat respins la interviul susţinut cu reprezentanţii Direcţiei resurse umane sau la interviul susținut cu reprezentanții structurii de specialitate, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei.

 

Descrierea jobului:

Atribuţiile principale ale postului

 • Participă la autorizarea și monitorizarea permanentă a instrumentelor de plată;
 • Participă la evaluarea instrumentelor de plată în baza reglementărilor BNR pe linia monitorizării acestora, precum și a standardelor și recomandărilor internaționale în materie;
 • Propune recomandări, măsuri de remediere cu termene de implementare și sancțiuni adresate prestatorilor de servicii de plată care intră în aria de supraveghere a BNR;
 • Propune și/sau participă la elaborarea politicilor, proiectelor legislative și de reglementări în domeniul instrumentelor de plată;
 • Rezolvă corespondenţa primită privitor la aplicarea reglementărilor care intră în competenţa de soluţionare a serviciului;
 • Participă la autorizarea punerii în circulație și emiterea instrumentelor de plată;
 • Colectează date statistice privind instrumentele de plată;
 • Elaborează studii şi analize privind gradul de dezvoltare a pieţei interne a plăţilor, eficienţa instrumentelor de plată;
 • Colaborează la întocmirea rapoartelor, buletinelor şi a altor materiale ale Băncii Naţionale a României;
 • Participă, în colaborare cu Banca Centrală Europeană, bănci centrale, alte autorităţi şi instituţii naţionale şi internaţionale, la activităţi în scopul aducerii îndeplinire a atribuţiilor statutare ale BNR;
 • Participă la grupuri de lucru constituite la nivel naţional şi la nivelul instituţiilor Uniunii Europene în domeniul instrumentelor de plată;
 • Contribuie la celelalte activități de elaborare a politicilor, reglementare, autorizare, monitorizare și supraveghere desfășurate în cadrul serviciului.

PRECIZĂRI
• niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR;
• transmiterea documentelor prin e-mail (pe adresa ) nu determină înscrierea implicită în procesul de recrutare;
• confirmarea înscrierii realizată în urma verificării îndeplinirii condiţiilor solicitate se face exclusiv prin transmiterea de către Direcţia Resurse Umane a unui e-mail în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.