Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


2 posturi de REFERENT DE SPECIALITATE LA DIRECȚIA MUZEU ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ, MUZEUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

 

INSCRIEREA CANDIDAŢILOR
INFORMAŢII DETALIATE privind condiţiile de participare, documente necesare, procedura de desfăşurare a procesului de recrutare, tematică şi bibliografie sunt disponibile accesând pagina de internet a Băncii Naționale a României calea BNR/Carieră/Posturi vacante/Referent de specialitate/ Direcţia muzeu și educație financiară/ Muzeul Băncii Naționale a României, termen limită pentru primire a aplicaţiilor 17 decembrie 2018.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII se transmit, exclusiv, pe adresa de e-mail menţionată pe pagina de internet a BNR până la data de 17 decembrie (inclusiv). Aplicaţiile prin intermediul platformei Bestjobs NU SUNT CONSIDERATE VALIDE.

Menţionăm că Banca Naţională a României nu va procesa datele personale incluse în conţinutul CV-urile transmise prin intermediul platformei Bestjobs.

Studii şi experienţă

  • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul istoriei;
  • studii de master finalizate cu examen de disertație, pentru absolvenții sistemului Bologna;
  • cunoștințe avansate de utilizare a pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), utilizare internet, prelucrare baze de date (Microsoft Access);
  • cunoașterea aprofundată a limbii engleze.

 

Alte condiţii de înscriere
• declararea calității de angajat în Banca Naţională a României a rudelor până la gradul al doilea şi/sau a soţului/soţiei. Aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese;
• să nu fi  participat la mai mult de 3 procese de recrutare organizate de Banca Naţională a României, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei;

• să nu fi fost declarat respins la interviul susţinut cu reprezentanţii Direcţiei resurse umane sau la interviul susținut cu reprezentanții structurii de specialitate, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei.

 

Descrierea jobului:

Atribuţiile principale ale postului

  • asigură prezentarea Muzeului Băncii Naționale a României, în limbile română și engleză, în cadrul tururilor ghidate organizate pentru adulți și copii;
  • asigură permanența activității în cadrul Muzeului Băncii Naționale a României și în afara programului obișnuit de lucru, atunci când sunt organizate evenimente în spațiile expoziționale;
  • participă la realizarea expozițiilor organizate de Muzeul Băncii Naționale a României;
  • participă la realizarea lucrărilor științifice și a materialelor informative realizate în cadrul Muzeului Băncii Naționale a României, precum și a textelor pentru website-ul instituției;
  • participă la realizarea evidenței patrimoniului gestionat de Muzeul Băncii Naționale a României;
  • participă la conceperea și implementarea programelor de educație muzeală și financiară derulate de Direcția muzeu și educație financiară.

 

PRECIZĂRI
• niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR;
• transmiterea documentelor prin e-mail (pe adresa ) nu determină înscrierea implicită în procesul de recrutare;
• confirmarea înscrierii realizată în urma verificării îndeplinirii condiţiilor solicitate se face exclusiv prin transmiterea de către Direcţia Resurse Umane a unui e-mail în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.