Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie


Candidatul selectat va face parte din echipa Registratura Expeditie si va gestiona fluxul documentelor intrate si iesite din cadrul biroului.

Nivel studii: studii medii absolvite.

Activitati curente:
- inregistrarea corespondentei intrate in cadrul biroului;
- repartizarea acesteia catre consilierii juridici;
- pregatirea documentatiilor si a plicurilor in vederea comunicarii catre destinatari;
- arhivarea documentelor;
- completarea registrelor de specialitate;
- alte activitati specifice activitatii biroului.BEJA Catalin Visan si Manuel Andrei Dorcioman este un birou de executori judecatoresti fiind competent pentru efectuarea actelor de procedura pe raza Curtii de Apel Bucuresti.

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, biroul nostru poate desfasura urmatoarele tipuri de activitati:
- Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
- Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
- Comunicarea actelor de procedura
- Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
- Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
- Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
- Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
- Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor,
dupa caz

Executari directe:
- Evacuari
- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
- Vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

Executari indirecte:
- Urmarirea mobiliara si imobiliara a creantelor
- Popriri
- Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
- Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri
- Procese-verbale de oferta reala
- Confiscari
- Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti
- Consultatii in legatura cu procedura de executare silita