Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

germană

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

100 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Cerințe
•Studii superioare;
•Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
•Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
•Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități
•Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
•Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
•Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
•Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
•Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
•Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
•Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
•Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
•Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;