Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Cerinte:

• Posesor autorizatie operator RSVTI

• Analitic, rigoros, responsabil, abilitati excelente de ascultare si rezolvare probleme;
• Deschis, lucru in echipa, bune abilitati de comunicare si pedagogice;

• Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor – sisteme proprii de urmarire si gestionare a informatiilor;
• Atentie la detalii, adaptabilitate, proactivitate;
• Operare PC - Microsoft Office;

• Experienta si cursuri in domeniul SSM/PSI sau Protectia Mediului constituie avantaj;

 

Sarcini si responsabilitati:

•  Raspunde de supravegherea efectuarii, in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice - Colectia ISCIR, a operatiilor de       montare, instalare, punere in functiune, exploatare, intretinere, verificare, reparare, scoatere din uz in vederea conservarii sau casarii a instalatiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR sau a unor componente ale acestor instalatii / echipamente aflate in evidenta beneficiarului, numai de catre persoane juridice autorizate de ISCIR;

•  Intocmeste graficul de intretinere si urmareste activitatile de service-intretinere ale echipamentelor;

•  Tine evidenta actualizata a tuturor echipamentelor aflate sub incidenta ISCIR;
•  Elaboreaza anual planul de verificari ISCIR conform scadentelor si bugeteaza acest plan;

•  Tine evidenta actualizata a tuturor salariatilor firmei, care sunt autorizati ISCIR (fochisti,motostivuitoristi, liftieri, manevranti, etc.)
•  In cazul autorizarii unor salariati intocmeste dosarele si face toate demersurile necesare in vederea obtinerii autorizarii acestora;
•  Efectueaza verificarile anuale ale cunostintelor salariatilor care deservesc echipamentele aflate sub incidenta ISCIR, incheind un            proces verbal care atesta acest lucru si prelungindu-le autorizatiile eliberate de catre ISCIR;
•  Participa la receptia lucrarilor de reparatii efectuate de catre firme autorizate la echipamentele aflate sub incidenta ISCIR si                   ataseaza documentatia de reparatie la cartile ISCIR ale echipamentelor;

•  Se asigura de respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.