Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

• Participa la receptia cantitativa si calitativa a noilor echipamente supuse controlului metrologic, solicitând documentatia lor completa, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
• Stabileste in conformitate cu legislatia in vigoare graficul de verificari metrologice periodice sau etalonari ale echipamentelor, tinând cont de verificarea initiala(VI), pe urmatoarele domenii metrologice: mase, fizico-chimice(conductivitate, viscozitate, unghi de rotatie, densitate), lungimi, marimi cinematice, temperaturi, marimi electrice, cromatografie, spectrofotometrie, volum, presiuni;
• Urmareste efectuarea activitatilor de verificari metrologice obligatorii, la scadenta de catre delegati din partea autoritatii române sau de catre autorizati ai acestei autoritati si pastreaza documentele eliberate: BULETINE DE VERIFICARE sau CERTIFICATE DE ETALONARE;
• Bugeteaza aceste verificari;
• Intocmeste graficul de intretinere si urmareste activitatile de service-intretinere ale echipamentelor de masura si control( dispozitive de masurare si monitorizare); bugeteaza aceste activitati;
• Lanseaza comenzile in vederea efectuarii operatiilor de service-intretinere la firmele autorizate sa efectueze astfel de activitati si urmareste si pastreaza documentele care atesta efectuarea acestor activitati la echipamentele de masura si control(DMM);
• Efectueaza receptia lucrarilor de reparatii ale echipamentelor pastrând documentele care atesta ca acestea s-au realizat;
• Ca responsabil ISCIR (responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor) este reprezentantul acestei autoritati la ., atât privind echipamentele cât si personalul deservent
• Participa la receptia calitativa a echipamentelor care intra sub incidenta ISCIR si anume: mecanisme de ridicat, lifturi, motostivuitoare, vase sub presiune, dispozitive de siguranta pentru echipamentele sub presiune;
• verifica conform legislatiei in vigoare documentatia echipamentelor nou achizitionate aflate sub incidenta ISCIR, inainte de transmitera acesteia la ISCIR, in vederea autorizarii de functionare
• Colaboreaza in permanenta cu ISCIR IT (Inspectorat Teritorial) in vederea prelungirii autorizarii tuturor echipamentelor din dotarea . Biofarm . sau a autorizarii personalului deservent
• Tine evidenta actualizata a tuturor echipamentelor aflate sub incidenta ISCIR;
• Elaboreaza anual planul de verificari ISCIR conform scadentelor si bugeteaza acest plan
• Tine evidenta actualizata a tuturor salariatilor firmei, care sunt autorizati ISCIR (fochisti, motostivuitoristi, liftieri, manevranti, etc.)
• In cazul autorizarii unor salariati intocmeste dosarele si face toate demersurile necesare in vederea obtinerii autorizarii acestora;
• Efectueaza verificarile anuale ale cunostintelor salariatilor care deservesc echipamentele aflate sub incidenta ISCIR, incheind un proces verbal care atesta acest lucru si prelungindu-le autorizatiile eliberate de catre ISCIR;
• Participa la receptia lucrarilor de reparatii efectuate de catre firme autorizate la echipamentele aflate sub incidenta ISCIR si ataseaza documentatia de reparatie la cartile ISCIR ale echipamentelor;