Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Entry (0-2 ani)

Adresa/adresele jobului


 • Educaţie necesară: Medii tehnice /profesionale, calificare de Instalator gaze naturale.
 • Experienţă practică necesară: Minim 1 an în domeniul gazelor naturale.
 • Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor de distribuţie gaze naturale/electricitate; Alte legi, norme, standarde tehnice din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor.
 • Cunoștințe IT: deprinderi utilizate aplicații IT.
 • Orientare spre rezultate.
 • Inițiativă în rezolvarea problemelor.
 • Abilități de comunicare.
 • Responsabilitate și acuratețe în executarea sarcinilor.
 • Permis de conducere categoria B (recomandabil).
 • Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerintele postului.

Descrierea jobuluiActivitati principale:

 • Participă la campaniile de colectare date geo- cadastrale;
 • Documentează datele tehnice (grafic şi scriptic) din teren;
 • Efectuează măsuratori în teren;
 • Localizează reţeaua de distribuţie;
 • Transmite pentru actualizarea sistemului GIS, în vederea punerii la dispoziţia clienţilor, interni şi externi, de date cât mai precise;
 • Titularul postului trebuie să preia şi alte sarcini, care decurg fie în mod natural din domeniul său de activitate, fie îi sunt atribuite pe baza cunoştinţelor sau aptitudinilor sale în funcţie de necesităţile firmei;
 • Respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nrCladirea Multinvest, etaj, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr„GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesați: și