Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

350 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

- verifica facturile de marfa sub aspectul corectitudinii si completitudinii lor;
- organizeaza inventarierea patrimoniului ce se regaseste in facturile de marfa ;
- asigura analiza periodica a stocurilor de marfa;

- asigura, urmareste si respecta permanent legalitatea operatiunilor efectuate .
- emite, inregistreaza si arhiveaza facturile in sistemul de gestiune a stocurilor; 
- asigura desfasurarea activitatii de operare/ validare/ prelucrare a datelor in conformitate cu procedurile intene de lucru;
- asigura respectarea regulilor de intocmire a documentelor cu care opereaza DEP. OPERARE - FACTURARE al companiei si depunerea/ distribuirea la termen a acestora catre departamentele complementare ;
- asigura pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a situatiilor curente interne ;

- preia zilnic si permanent de la agenti, telefonic sau prin intermediul e-mail-ului sau fax-ului comenzile clientilor;

- urmareste comenzile, livrarile, notificarile si avizarile curente ;

- raspunde solicitarilor clientilor si urmareste primirea feed-back-ului pentru livrarile efectuate ;

- prezinta directorului de vanzari documentele/ situatiile / analizele solicitate de acesta .

- identifica si comunica superiorilor cerintele privind calitatea serviciilor solicitate de clienti;

- participa periodic si permanent la verificarea stocurilor scriptice si fizice si la efectuarea anuala a inventarului;

- intocmeste avize, facturi, stocuri;

- completeaza si revizuieste nomenclatoarele;

- urmareste situatia retururilor, intocmind/ generand liste cu acestea;

- urmareste situatia produselor deteriorate sau expirate si intocmeste / genereaza liste cu acestea.
- respecta procedurile interne privind inregistrarea si arhivarea documentelor;

- raspunde de calitatea activitatii de operare/ validare / prelucrare date din cadrul societatii si de corectitudinea si legalitatea inscrisurilor efectuate ;
- raspunde de efectuarea operatiunilor in functie de prioritati si urgente, conform precizarilor sefilor ierarhici si/sau de cadenta procedurilor zilnice de lucru in echipa sau individual;
- raspunde de respectarea disciplinei muncii ;
- raspunde de incadrarea in termenele de efectuare a activitatilor stabilite prin contractele incheiate de companie cu terti beneficiari;

- raspunde de corectiile efectuate in inscrisuri

Cerinte:

-Cunostinte PC

- Cazier judiciar

- Seriozitate