Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/adresele jobului


Descrierea postului:

- Pregăteşte semifabricatul pentru operaţia de prelucrare;
- Rulează programul CNC pe mașina cu comandă numerică conform instrucțiunilor de operare și cu specificaţiile tehnice;
- Măsoară şi verifică piesele folosind instrumentele de măsură conform cerințelor și specificaţiilor tehnice;
- Anunţă imediat Șeful de echipă sau Coordonatorul când identifică probleme tehnice referitoare la funcţionarea/operarea maşinii CNC;
- Se asigură că toate produsele executate în proces îndeplinesc condiţiile de calitate şi specificatiile tehnice;
- Verifică periodic starea sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor folosite, le pregătește pentru prelucrarea următorului reper și efectuează curățirea acestora înainte de a le depozita în spațiul special amenajat;
- Asigură schimbarea sculelor și inserțiilor;
- Păstrează în bune condiții de funcționare atât mașina CNC pe care o operează, cât și sculele, dispozitivele și echipamentele pe care le utilizează;
- Efectuează și păstrează curățenia la mașina CNC, inclusiv îndepărtarea periodică a șpanului pentru a asigura buna funcționare a acesteia;
- Asigură mentenanța preventivă la mașina CNC, executând activitățile referitoare la întreținerea mașinii, în conformitate cu instrucțiunile de lucru incluse în cartea tehnică a mașinii și completând “Listele de Activități Întreținere Autonomă Zilnică și Săptămânală”.


Cerințe:

- Studii medii sau superioare în domeniul tehnic;
- Experiență relevantă în poziția de Operator CNC – constituie un avantaj;
- Cunoștințe de interpretare a desenelor tehnice (toleranțe etc.);
- Cunoștințe în utilizarea SDV-urilor;
- Cunoștințe despre instrumente de măsurare;
- Cunoștinte de operare a calculatorului (Ms. Office Word, Excel, Outlook);
- Cunoștințe de limba engleză/germană – nivel mediu;
- Atenţie la detalii, îndemânare, rigurozitate;
- Abilităţi privind munca în situaţii de urgenţă sau neprevăzute.