Adresa/ adresele jobului

Piața Presei Libere, București


- operarea in sistemul informatic a avizelor/facturilor;
- analiza diferentelor de pret si cantitate dintre facturi si receptii;
- intocmirea extraselor de cont;
-intocmirea facturilor de corectie;