Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Cerinţele postului

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură, urbanism;
 • Studiile superioare absolvite în domeniul ingineriei civile, specializările: construcții civile, industriale și agricole, căi ferate, drumuri și poduri, amenajări de construcții hidrotehnice reprezintă un avantaj;
 • Vechime de minim 1 an în muncă, în domeniul studiilor superioare solicitate;
 • Vechimea de minim 3 ani în muncă, în domeniul studiilor superioare solicitate - constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • Cunoştinţe de utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office – nivel mediu;
 • Capacitate bună de lucru în echipă, capacitate de a lucra în condiții de stres sau la termene strânse, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor, capacitate bună de soluționare a problemelor, capacitate de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite, adaptabilitate, creativitate, flexibilitate, spirit de inițiativă;
 • Respectarea normelor de conduită necesare lucrului în echipă;
 • Disponibilitate pentru program prelungit şi deplasări cu respectarea prevederilor LegiiCodul muncii;
 • Opțional, permis de conducere categoría B.

Descrierea postului

Postul de Ofițer Monitorizare face parte din cadrul Departamentului Monitorizare Proiecte – Direcția Implementare POR. Activitatea se desfășoară în cadrul biroului teritorial al ADR Vest din județul Caraș-Severin (adresă birou: Reșița, Piața 1 Decembrie, nr. 1). Pentru acest post va fi încheiat contract individual de muncă pe perioadă determinată valabil până la 31 decembrie2020, cu posibilitate de prelungire.

Obiectivul postului

Monitorizarea implementării proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional.

Principalele responsabilităţi

 • Urmăreşte derularea contractului: verifică documentele, rapoartele de progres şi le transmite superiorului ierarhic spre avizare;
 • Întocmeşte şi semnează listele de verificare, rapoartele vizitelor pe teren şi rapoartele de monitorizare prevăzute de procedurile interne;
 • Efectuează vizite de monitorizare, din punct de vedere tehnie teren, cel puţin o dată la 6 luni, pentru fiecare proiect în curs de implementare, precum şi cel puţin o dată pe an pentru fiecare proiect finalizat, pe perioada de execuţie a contractului de finanţare corespunzător proiectului respectiv si transmite AM POR rapoarte de monitorizare, în conformitate cu procedura stabilită prin manualul de proceduri specifice;
 • Monitorizează calendarul de achiziţii, indicatorii fizici, financiari şi de performanţă privind implementarea proiectelor, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare si raportează AM POR în conformitate cu procedura stabilita prin manualul de proceduri specific.

Pentru ocuparea acestui post ADR Vest va organiza concurs. Mai multe informații se gasesc pe pagina web a ADR Vest la butonul Angajari.