Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

500 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Responsabilitati:
- Analizeaza si ia decizia de credit in privinta cererilor de imprumut pentru persoane fizice, conform normelor si procedurilor valabile la momentul deciziei ;
- Pentru fiecare cerere de credit verifica daca au fost furnizate toate informatiile necesare acordarii imprumutului;
- Pentru fiecare cerere de credit asigura verificarea criteriilor de eligibilitate in vigoare la momentul analizei;
- In procesul de analiza aplica procedura valabila ce reglementeaza la acel moment procesul;
- Proceseaza modificari in sistemele informatice conform cu normele in vigoare si sarcinile atribuite de superiori;
- Introduce, interogheaza, actualizeaza datele din sistemele informatice utilizate confom instructiunilor primite;
- Aproba sau respinge aplicatiile de credit confrom matricei interne de autorizare a aprobarilor;
- Initiaza apeluri pentru obtinerea informatiilor suplimentare despre imprumutat pentru a lua o hotarare sau pentru a recomanda o rezolutie conform normelor/procedurilor de creditare;
- Verifica numerele de telefon prin apelarea clientului sau persoanei de contact. Pentru persoanele de contact verifica relatia acestuia cu imprumutatul;
- Coopereaza cu expertii de la departamentele responsabile pentru a asigura functionarea continua a aplicatiei informatice;
- Raporteaza posibilele cazuri de frauda catre superiori;
- Propune solutii de imbunatatire a procesului de aprobare;
- Contribuie la imbunatatirea procedurilor de lucru si a aplicatiilor informatice, la imbunatatirea activitatii profesionale a colegilor si a intregului departament;
- Indeplineste toate celelalte sarcini trasate de superiori;
- Este direct raspunzator pentru indeplinirea completa si la timp a sarcinilor ce reies din natura activitatii presate si cele alocate de catre superiori;
- Asigura secretul profesional, asigura secretul informatiei si a documentelor;
- In cazul in care nu indeplineste, ori indeplineste necorespunzator atributiile si sarcinile, este pasibil de consecintele legale civile, materiale, administrative si daca este cazul penale in ceea ce priveste necesitatea, oportunitatea, economiile, autenticitatea si legalitatea documentelor contrasemnate care privesc folosirea resurselor materiale sau financiare;
- Pregateste raportul zilnic de activitate referitor la cererile de credit analizate sau activitatea prestata in ziua de lucru;
- Colaboreaza cu celelalte departamente pentru prevenirea cazurilor de frauda.
- Acorda suport telefonic si prin e-mail colaboratorilor/retelei de sucursale pentru orice solicitare/ notificare /plangere primita de la acestia;
- Inainteaza solicitarile /notificarile /plangerile primite de la colaboratori/reteaua de sucursale catre persoanele/departamentele responsabile atunci cand este cazul;
- Pastreaza si actualizeaza datele de contact ale colaboratorilor/retelei de sucursale de cate ori este necesar;
- Investigheaza orice sesizare venita prin canale interne sau externe privind problemele colaboratorilor/retelei de sucursale si urmareste solutionarea acestora;
- Contacteaza colaboratorii/reteaua de sucursale in vederea transmiterii datelor sau documentelor necesare luarii unei decizii referitoare la cererile de credit;
- Asigura training pentru noii angajati;
- Asigura testarea noilor dezvoltari in sisteme, procese in cadrul activitatii de UAT (user acceptance test).

Cerinte:
- Experienta anterioara in creditare de minim 6 luni sau experienta anterioara pe portofoliul de persoane fizice (initiere, colectare, vanzare, relatii cu clientii, administrare conturi);
- Limba engleza (nivel mediu);
- Cunostinte operare PC;
- Usurinta de a se descurca in situatii de ambiguitate;
- Capacitate de analiza si sinteza;
- Abilitati de comunicare si negociere;
- Lucreaza in echipa, capabil sa coopereze si sa faciliteze contacte sociale si functionale;
- Aplica o comunicare deschisa, capabil sa foloseasca adecvat informatiile informale si sa transmita cunostinte si informatii;
- Flexibililtate si preocupare de a se adapteza schimbarii. Tinde spre perfectionare continua.