Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


 • administrează şi coordonează toate activităţile din cadrul sediului firmei (office);
 • crează şi implementează politicile din cadrul sediului firmei (office);
 • monitorizează personalul din cadrul sediului firmei;
 • menţine ordinea şi disciplina în cadrul personalului;
 • întocmeşte programul de lucru lunar precum şi programarea concediilor de odihnă;
 • rezolvă conflictele dintre angajaţi;
 • evaluează performanţele personalului;
 • obţine aprobări privind diverse situaţii apărute în cadrul office;
 • colaborează cu departamentul resurse umane la crearea de politici şi proceduri pentru recrutarea, consilierea şi instruirea personalului;
 • administrează echipamentele  de birou şi încheie contracte de service şi mentenanţă pentru acestea;
 • întocmeşte şi actualizează inventarul cu obiectele şi materialele din cadrul sediului firmei (office);
 • pregăteşte şi transmite corespondenţa în numele firmei;
 • primeşte şi plăteşte facturile de utilităţi, materiale de birotică şi consumabile;
 • relaţionează cu proprietarul imobilului în care se află sediul firmei, cu poliţia, cu pompieri, cu firmele de pază şi intervenţie;
 • se asigură de faptul că angajaţii au toate materialele necesare pentru o bună desfăşurare a activităţii;
 • face prognoza privind achiziţia de diverse materiale;
 • răspunde de ordinea şi curăţenia în cadrul sediului firmei;
 • face aranjamente de ordin logistic pentru şedinţe şi întâlniri;
 • minim 3 ani vechime într-un post de administrare dintr-un sediu de firmă (personal assistant, executive assistant, project manager);
 • să demonstreze integritate morală, seriozitate, responsabilitate, tact, diplomaţie, un raţionament corect şi confidenţialitate;
 • să aibă abilităţi dezvoltate de comunicare atât oral cât şi în scris;
 • să aibă un comportament flexibil;
 • să fie capabil să dezvolte relaţii interpersonale (în limba maternă precum şi într-o limbă de circulaţie internaţională);
 • să aibă abilităţi şi experienţă organizatorică, capacitatea de a lua decizii şi a rezolava diverse probleme;
 • să aibă capacitate de planificare şi prioritizare;
 • să aibă atenţie distributivă;
 • să fie motivat şi eficient;
 • să aibă o bună capacitatatea de luare a deciziilor;
 • să aibă abilităţi dezvoltate de management a stresului precum şi a timpului;
 • să deţină cunoştinţe solide de limbi străine (engleză, franceză, etc);
 • să cunoască bine o suită software de genul Microsoft Office;
 • să deţină cunoştinţe bune în domeniul TIC.